Den gamle skolen din kan bli deres hjem

DRAMMEN (NRK): Husbanken åpner nå for at kommuner kan søke om penger til å oppgradere gamle bygninger som kan brukes til å huse flyktninger.

Asylsøkere fra Somalia utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen, torsdag.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at opp mot 25.000 asylsøkere kommer til Norge i år. De aller fleste kommer til Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo. Disse asylsøkerne er fra Somalia. Bildet er tatt i august.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det vil komme opp mot 25 000 asylsøkere til Norge i år.

– Kommunene bør få økonomisk støtte til å pusse opp gamle, forfalne bygg, slik at de kan huse flyktninger, uttrykte Olav Skinnes, ordfører i Krødsherad. Nå blir han hørt.

– Dette synes vi er et interessant forslag som vi også har hørt fra andre kommuner i landet. Vår oppfatning er at Husbankens regelverk for bruk av boligtilskuddsmidlene åpner for å satse på en slik strategi, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Skal ikke gå utover andre grupper

Husbanken har fått betydelige ekstrabevilgninger, som blant annet kan benyttes til boliger for flyktninger.

Bård Øistensen

Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken, håper mange kommuner søker på slike midler.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Vi vil gjerne ha så mange søknader fra kommuner som overhodet mulig. Og hvorvidt kommunene ønsker å bruke boligtilskuddet til å kjøpe eller til å bygge om, utbedre eller rehabilitere eldre boligmasse, er opp til dem.

– Vil dette gå utover andre grupper i samfunnet, som folk som sliter med rus, bostedsløse og lignende, som nå må kjempe mot flyktningene om å få disse boligene?

– Det må vi forsøke å unngå. Vårt utgangspunkt er at alle disse gruppene du nevner er høyt prioritert i Husbanken, så her må vi prøve å finne fram til en hensiktsmessig balansegang om hvordan vi bruker disse pengene og hvordan vi fordeler dem mellom de ulike gruppene.

Vinn-vinn-situasjon

Tusenvis av flyktninger har de siste månedene kommet til Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo for å registrere seg. Kapasiteten er sprengt. Flere har måttet overnatte på gata i kjølige høsttemperaturer. Mange etterlyser raske løsninger.

Olav Skinnes

Olav Skinnes, ordfører i Krødsherad, mener mange kommuner har bygninger som raskt kan forbedres og brukes til boliger.

– Veldig mange kommuner i Norge sitter på boligmasse som er litt for dårlig, og ved å gi et tilskudd til oppussing av eksisterende boligmasse, tror jeg det ville ført til langt flere boliger raskere, billigere og enklere enn å bygge nytt, sier Skinnes og legger til:

– Det blir en vinn-vinn-situasjon for kommunen, flyktningene og for samfunnet som helhet.