Demente Kaare (94) må flytte på tre dagers varsel

Onsdag fikk han og familien beskjed om at sykehjemmet skal legges ned. Allerede i dag må Kaare Jensen flytte til et nytt sykehjem. De pårørende er fortvilet over den hurtige nedleggelsen av Furuset sykehjem i Oslo.

Kåre Jensen på sykehjemmet

NOK EN FLYTTING: I dag, 1. juli, må Kaare Jensen flytte enda en gang. Nå går turen fra Furuset til Lindeberg sykehjem.

Foto: privat

Roar Jensen, svigersønn

Roar Svendsen er oppgitt over at svigerfaren må flytte nok en gang og på kort varsel.

Foto: privat

Hva hvis en del pårørende er på ferie? Det er jo en helt idiotisk tid å foreta flyttingen på, sier Roar Svendsen fra Oslo.

Han er svigersønnen til demente Kåre Jensen på Furuset sykehjem. Onsdag fikk de brev om at post 1 skal legges ned og at beboerne må flytte til andre sykehjem i løpet av de kommende ukene.

– Vi trodde han skulle få lov til å være i fred på Furuset i resten av sitt liv.

Svendsen forteller at svigerfaren har fått beskjed om at han må flytte til Lindeberg sykehjem i dag, 1. juli.

Nå har vi funnet ut at Lindeberg faktisk skal nedlegges i desember, så han kan kun være der i seks måneder. Da vil han ha flyttet fem ganger i løpet av fire år i en alder av 95 og dement. Vi synes det er over alle grenser. Det gjelder ikke bare han, men alle som er der, sier Svendsen.

En annen pårørende har sendt skriftlig klage til Pasient- og brukerombudet fordi hennes 96 år gamle mor må flytte fra Furuset sykehjem. Hun mener det er respektløst, og at beboere og pårørende blir utrygge.

Må redusere tomme plasser

Etatsdirektør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, forteller at årsaken til nedleggelsene er at det bestilles færre langtidsplasser i Oslo, og at antallet tomme plasser må ned. Han forstår at situasjonen er fortvilende for dem som er berørt.

– Jeg forstår at mange gjerne skulle sett at dette ble gjennomført på et annet tidspunkt. De neste ukene skal vi i samarbeid med beboere og pårørende arbeide for å finne smidige løsninger slik at pasientene kan flytte til andre langtidshjem i Oslo.

Han opplyser at beboerne ikke tvinges til å flytte på tre dagers varsel, men at de fortløpende får tilbud om plass andre steder.

– De neste ukene skal etaten i samarbeid med beboere og pårørende arbeide for å finne smidige løsninger slik at pasientene kan flytte til andre langtidshjem i Oslo.

Sier færre ønsker plass

I februar la man ned to avdelinger på Furuset sykehjem. Da mistet 57 personer plassen. Nå har man bestemt seg for å legge ned en avdeling til og ytterligere 29 mister plassen.

I brevet sykehjemsetaten har sendt til beboerne ved Furuset sykehjems post 1 og deres pårørende heter det at: «Bakgrunnen for avviklingen er at bydelenes etterspørsel etter ordinære langtidsplasser på sykehjem har blitt kraftig redusert det siste året».

Furuset sykehjem skal bli avlastningssykehjem for Lille Tøyen sykehjem, som skal rives. Beboerne fra Lille Tøyen flyttes til sykehjemsbygget på Furuset 1. september i år.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil ikke kommentere denne avgjørelsen før alle pårørende og berørte har fått beskjed i et brev, men hun har sendt en orientering om nedleggelsene til helse- og sosialkomiteen. (Se faktaboks).

Fortvilte ansatte

Det er ikke bare de pårørende som er oppgitt over at Furuset sykehjem skal nedlegges. Ifølge Fagforbundet er de ansatte fortvilet over situasjonen.

– For de ansatte er det en stor belastning å miste arbeidsplassen. Vi jobber mot Oslo kommune for å sikre at de blir ivaretatt etter avtaleverket, sier Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten i Oslo kommune for Fagforbundet.

Les også: – Må vise behovet for sykehjemsplasser