Delte meninger om politireformen

– Bra for hovedstadsregionen, sier byrådslederen i Oslo. – Dårligere tilbud til publikum, mener lokallagslederen i Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum.

Politi

Byrådslederen er fornøyd, mens Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum misliker måten politiet skal organiseres på i fremtiden.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Jeg tror alt vil havne inne i Oslo, sier Marius Bækkevar, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum. Han er ikke fornøyd med løsningen som fører til at landets 27 politidistrikter blir redusert til 12. Han hadde ønsket en sammenslåing med Nordre og Søndre Buskerud politidistrikter.

Marius Bækkevar, leder for Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum politidistrikt.

IKKE FORNØYD: Marius Bækkevar er leder for Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum.

Foto: Roy Pettersen / NRK

I ettermiddag ble det kjent at regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er blitt enige om den såkalte nærpolitireformen.

Reformen innebærer at Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt og at dagens Follo og Romerike politidistrikter slås sammen med Østfold til et politidistrikt kalt Øst.

– Jeg mener at vårt alternativ ville ha blitt bedre for publikum, men skjønner at det tydeligvis er viktig for regjeringen og de andre partiene å lande på tolv politidistrikter. Vi ønsket flere distrikter. Vi har jo sett at det å organisere i større enheter ikke har gjort sykehussektoren noe bedre, sier Bækkevar.

Bækkevar synes likevel det er bra at sammenslåingen skjer raskt.

– For vår del blir det heller neppe snakk om særlig store investeringer, og det er også en fordel. Men jeg synes det er en ulempe å bli slått sammen med Oslo. Byen har en storbyproblematikk som vi i Asker og Bærum har vært foruten, og jeg er redd at de fleste ressursene vil havne i Oslo med det resultat at publikum i Asker og Bærum får et dårligere tilbud.

– Mer robust politi

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er derimot fornøyd med den nye politiorganiseringen.

Stian Berger Røsland

MENER DET BLIR BRA: Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Dette er bra for hovedstadsregionen. Hovedstadspolitiet blir bedre og mer robust med et nytt, felles politidistrikt, sier Røsland.

– Asker og Bærum er Oslos aller nærmeste naboer og venner. At våre tre kommuner nå samles i ett politidistrikt er positivt for samarbeidet. Nå starter vi arbeidet med å få på plass et integrert politiråd som kan samordne politiets og kommunenes innsats i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i vår region, sier byrådslederen.

– Logisk

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er også fornøyd med den nye politiorganiseringen.

Lisbeth Hammer Krog

FORNØYD ORDFØRER: Lisbeth Hammer Krog i Bærum.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Dette er helt i tråd med de innspillene vi har gitt og en viktig politisk seier. Det er også viktig for innbyggerne i Bærum. Vi er mange, 120 000 mennesker, og jeg tror de fleste føler en sterk tilhørighet til Oslo, sier Krog.

Hun sier hun ser frem til at det gode samarbeidet mellom Oslo, Asker og Bærum kan fortsette.

– Vi har to metrolinjer og mange pendlere, og felles kriminalitetsutfordringer. Dette har også politimesteren vært tydelig på, sier Lisbeth Hammer Krog.