Hopp til innhold

Deler inn elevene etter etnisitet

Bjerke videregående skole i Oslo deler elevene inn i klasser etter etnisk bakgrunn.

– Apartheid, sier jussprofessor Henning Jakhelln.

Bilde hentet fra Bjerke videregåendes facebookside

Bjerke videregående skole. Bildet er hentet fra skolens facebookside.

Foto: Bjerke videregående / Facebook

Henning Jakhelln

Jusprofessor Henning Jakhelln

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Skoleledelsen har samlet de etnisk norske elevene i to klasser for å hindre at de bytter skole.

– Beslutningen om å holde de etnisk norske elevene mer samlet, var et vanskelig, men bevisst valg, forteller avdelingsleder Hanna Norum Eliassen ved linje for studiespesialisering på Bjerke videregående skole til Dagsavisen .

Bakgrunnen er ifølge Eliassen at andelen etnisk norske elever over tid har falt og andelen ligger i dag på rundt 30 prosent.

– Forrige skoleår førte det til at de tre førsteklassene på studiespesialisering hadde to klasser med åtte etnisk norske elever og en klasse med ni, forteller hun.

– Mistet mangfold

– Både i fjor og året før førte dette til at etnisk norske elever sluttet og søkte seg til andre skoler. Noen ga uttrykk for at de følte seg ensomme som hvite nordmenn. Konsekvensen var at klassene ble fylt opp av enda flere minoritetselever. Dermed mistet vi noe av det mangfoldet både vi, elevene og minoritetsforeldrene ønsker, forklarer Eliassen.

Dette skoleåret valgte skolen å gjøre det på en annen måte.

– Vi valgte til slutt å ta en litt vanskelig avgjørelse om å plassere 14 etnisk norske elever i hver av de to klassene, og ingen i den tredje. Det har ført til at færre norske elever har sluttet. Hvis dette virker, betyr det at vi får den mangfoldsskolen vi vil ha. Jeg synes det er trist hvis vi skal få brune og hvite skoler. Det er ingen tjent med, sier Eliassen.

– Apartheid

Dagsavisen har snakket med flere elever og minoritetsforeldre som føler seg diskriminert. De får støtte av jussprofessor Henning Jakhelln som kaller praksisen sjokkerende.

– Dette er den reneste apartheid. Dette er segregering og ikke integrering i norsk offentlig skole. Jeg kan være med på mye rart, men dette er fullstendig grenseoverskridende, sier professoren, som har menneskerettigheter og utdannings- og skolerett som to av sine fagfelt.

– Fra skolens ståsted er dette en ordning som skal holde på de
hvite elevene, men det er ikke skolens formål. Den skal gi
utdanning og opplæring på like vilkår. Det er ikke anledning til
å legge etniske kriterier til grunn for hvilken klasse elevene
skal gå i. Om dette ikke er et direkte brudd på Opplæringsloven,
er det brudd på andre og mer overordnede lover, for eksempel
diskrimineringsloven og rasediskrimineringskonvensjonen, sier
Henning Jakhelln til Dagsavisen.