Bislett er igjen truet av rivingsspøkelset

Deler av Bislett stadion kan bli revet når Oslo bygger ny sentrumstunnel og ny T-banestasjon på Bislett. Hvor mye er uklart.

BISLETT STADION

2004: I juni 2004 gikk gravemaskinene løs på den ærverdige, men falleverdige stadionmuren på Bislett. Samme vegg står nå i fare for å bli revet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En av de mørkeste dagene i norsk kulturhistorie, sa rivingsmotstander Petter Lindbæk da gravemaskinene gjøv løs på stadionmuren mellom «Store Stå» og søndre sving 2. juni 2004.

– Jeg fikk sjokk, sier Hallstein Bjercke (V) om sin reaksjon da Ruter fortalte at det kan bli nødvendig å rive deler av Bislett på ny.

Åpen byggegrop

I 2004 ble hele stadion jevnet med jorden for å gjenoppstå i ny drakt til Bislett Games bare ett år senere.

Denne gang er det tribuneseksjonen der «Store Stå» en gang var som trues av riving. Årsaken er den nye sentrumstunnelen og planene om å grave opp Bislettgata.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

BISLETT STASJON: Stasjonen på den nye T-banetunnelen får etter planen oppgang kloss opp til hovedinngangen på nytt stadion.

Foto: Ruter/Placebo Effects AS

Slik tunneltraseen og ny Bislett stasjon er tegnet i dag, blir Bislettgata åpen byggegrop der anleggsarbeidet skal gjøres via overflaten. Og Bislettgata er så smal at da må stadionveggen trolig ned.

– Det kan medføre at deler av en vegg må rives midlertidig og bygges opp etterpå, sier leder for infrastruktur i Ruter, Halvor Jutulstad.

Åpne byggegroper ny sentrumstunnel

ÅPNE BYGGEGROPER: De brune feltene er der Ruter for seg at gravingen må skje ovenfra. Å bygge tunnelen videre østover fra Tøyen er ikke aktuelt før etter 2030.

Foto: Ruter

Vurdere alternativer

Hvor mye av tribuneseksjonen som i så fall må rives, vil videre studier vise, ifølge Jutulstad. Han legger imidlertid til at tunnelplanleggerne først og fremst vil se om det er mulig å gjennomføre prosjektet uten å rive noe som helst.

En mulig løsning er å endre tunneltraseen og plasseringen av Bislett stasjon noe, slik at man heller graver opp Pilestredet.

Å bygge fra overflaten i åpen byggegrop blir ansett som nødvendig på grunn av dårlige grunnforhold og mye løsmasser der tunneltraseen krysser Bislettbekken.

Bislettgata

SMALT: Bislettgata er så smal at det er vanskelig å tenke seg en åpen byggegrop her uten at stadionmuren til venstre må rives. Bislett bad til høyre er fredet og kan ikke røres.

Foto: OLAV JUVEN / NRK

Stor aktivitet

– Hvis vi må rive den veggen, så vet vi jo at det er daglig aktivitet på Bislett, og det er veldig mange som bruker stadion. Oslo kommune har sagt at hvis vi skal rive den veggen, må vi også se på erstatningsarealer, sier Halvor Jutulstad.

Dette vil få store konsekvenser for idretten
generelt, og idretten i indre by spesielt. Bislett stadion er et av Oslo kommunes mest brukte
idrettsanlegg og huser blant annet friidrett (innendørs og utendørs), fotball, rugby, taekwondo
og andre utleielokaler til idrett.

Bymiljøetatens høringsuttalelse til tunnelplanene

Når du sier rive veggen, snakker vi da om å rive hele tribunen?

– Det vet vi ikke ennå. Forhåpentligvis slipper vi å rive noe av tribunen, men det kan hende vi ikke kan bruke tribunen mens veggen er nede.

Bislett trening

STOR AKTIVITET: I 2017 ble det logget 324.000 treningstimer på Bislett i tillegg til friidrettsstevnene og de store arrangementene. Hvordan den daglige aktiviteten blir rammet av en mulig riving er uklart. Det er langsiden øverst til høyre på bilde som er i fare.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Smykke i byen

– Bislett er et av smykkene i byen vår, sier Hallstein Bjercke (V). Han er nestleder i bystyrets miljø- og samferdselskomité, som nylig ble informert om faren for riving av Ruter.

– Det er en arena både for toppidretten og breddeidretten, for kulturarrangementer og konserter. Vi kan ikke rive deler av Bislett.

Friidrettsanlegget her er et av Oslos mest brukte idrettsanlegg, og meget viktig for både hverdagsidretten og det årlige arrangementet Bislett Games. For idretten er det viktig at planene i minst mulig grad er til hinder for idrettsaktivitetene på Bislett.

Oslo Idrettskrets høringsuttalelse til tunnelplanene

Men vi vet jo ikke hvor mye dette vil påvirke idretten?

– Nei, og litt må vi i Oslo tåle når vi skal realisere et så stort prosjekt som ny sentrumstunnel, som vil gi oss et bedre kollektivtilbud over hele byen. Men vi må gjøre dette på en mer skånsom måte enn å rive Store Stå.

– Byråden må nå instruere de som planlegger ny sentrumstunnel om at Bislett stadion ikke skal røres, sier Hallstein Bjercke.

Bislett innendørs løpebane

INNENDØRS LØPEBANE: Rundløpsbanen inne i tribunekroppen kan ikke brukes hvis stadionmuren blir revet.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Ønsker ikke riving

– Byrådet ønsker ikke å rive Bislett stadion, konstaterer miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), men legger til at de så tidlig i tunnelplanleggingen ikke vet hvordan alle utfordringer skal løses.

– Vi vil i den videre planleggingen jobbe for å finne løsninger som begrenser de negative konsekvensene for byen i byggeperioden, sier Berg.