Deichman forsinket igjen

Store vannlekasjer i byggegropa utsetter oppstart av byggearbeidene.

Deichman: Sett fra Operaen om kvelden

Store vannlekasjer i byggegropa der biblioteket skal ligge er årsaken til at byggeprosessen igjen utsettes.

Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo

Utbyggingen av Deichmanske bibilotek er allerede blitt utsatt i flere ganger. Nå utsettes oppstarten i ytterligere fire måneder.

Det er store vannlekkasjer i byggegropa som er årsaken til at prosessen igjen utsettes.

– Vi har tettet alle anbefalte lekkasjesteder, men det har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Nå setter vi i gang gravearbeidet for å avdekke ytterliggere lekkasjer, og de vil vi tette underveis, sier Håkon Berg Jensen, kommunikasjonssjef i Kulturbyggene i Bjørvika.

Vanskelige grunnforhold

Opprinnelig skulle Deichman i Bjørvika stå ferdig i september 2016, men i mai ble det klart at biblioteket ville bli mer enn 1,5 år forsinket på grunn av problemer med anbudsprosessen.

Tre måneder senere ble det klart at byggestarten ville bli utsatt ytterliggere fordi det rant vann inn på byggeplassen i Bjørvika.

– Vi visste at grunnforholdene var vanskelige. Man har nok i prosjekteringen tatt høyde for at det er vanskelige grunnforhold, men at man skulle komme i en slik situasjon som vi har kommet i nå er det ikke tatt høyde for, sier Håkon Berg Jensen.

Varsler kutt i prosjektet

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konstituert byråd for kultur og næring, Anne Siri Bekkelund varsler flere kutt i prosjektet.

Foto: Sturlason

Oslo kommune skal nå gå gjennom prosjektet og risikoene som knytter seg til byggingen av det nye hovedbiblioteket. I tillegg til at bygget nå blir ytterliggere forsinket med syv måneder har også Kulturbyggene i Bjørvika varslet at det vil koste 120 millioner kroner å få byggegropen tett.

– Kulturbyggene i Bjørvika ser ikke hvordan de kan få levert dette innenfor den kostnadsrammen som bystyret har vedtatt. Det er for tidlig å si noe om hvor mye det vil overskride budsjettet. Dette må vi gjøre en grundig gjennomgang av nå, sier Anne Siri Bekkelund, konstituert byråd for kultur og næring,

Forsinkelsene og budsjettsprekken har også ført til at byrådet varsler flere kutt i prosjektet. Hvor disse kuttene vil komme er usikkert.

– Vi har gjort og gjør ulike vurderinger av kutt som det er mulig å ta i dette prosjektet. Vi varsler nå at vi iverksetter noen kutt, men hva summen på det blir må vi komme tilbake til, sier Bekkelund.