Hopp til innhold

De Grønne: – Her bør det ikke bo folk

Det vil være så mye støy og luftforurensning i Bjørvika at folk ikke bør bosette seg der, mener Miljøpartiet De Grønne (MDG). Nå ønsker partiet å sette en stopper for den videre utbyggingen i området.

Nye Bjørvika med Barcode til høyre

NYE BJØRVIKA: Slik kan nye Bjørvika bli seende ut, med boligområder i Bispevika i forgrunnen, Lambda bak til venstre ved operaen og Barcode til høyre.

Foto: Placebo Effect

I Bjørvika vil en rekke nye boliger ligge i rød sone i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy og luftforurensning. Der anbefales det ikke å bygge boliger.

– Vi mener Oslos befolkning er lurt når vi ser hva de ble lovt på begynnelsen av 2000-tallet og hva de får nå, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Partiet anslår selv at rundt 800 av de nær 1.700 boligene som bystyret sier ja til, er innenfor sonen der støy og forurensning er høy.

Nå går de i mot en videre utbygging av området.

– Lurt med en pause

Harald Nissen utenfor Rådhuset

NEI: Harald Nissen og Miljøpartiet De Grønne vil si nei til videre utbygging av Bjørvika.

Foto: Olav Juven / NRK

– I enkelte deler av Bjørvika mener vi det er kritikkverdig at man lar folk flytte inn. Vi mener man da selger leiligheter med noen kvaliteter som ikke bør være til stede i Oslo i 2014, sier Nissen.

Ifølge rådgivningsfirmaet Multiconsult er det først og fremst leilighetene ut mot Dronning Eufemias gate og Haakon Vs gate som ligger i den røde sonen, men også boliger i de mindre gatene i området. Multiconsult har laget støy- og forurensningsrapportene for de store utbyggerne Oslo S Utvikling og HAV Eiendom.

– Når vi har en ambisjon om å skape den mest miljø- og klimanøytrale bydelen i Norge, er det på tide å sette ned foten når det er dette som blir resultatet. Det er mulig å ta en pause fra utbyggingen og spørre seg om hva vi må gjøre for at dette skal bli bedre, mener Nissen.

Vil si nei til utbygging

Andreas Behring, SV

JA: SVs Andreas Behring mener støy og luftforurensning ikke er til å unngå i Oslo, og tror nyinnflyttere til Bjørvika vil trives.

Foto: Olav Juven / NRK

Miljøpartiet sier derfor nei når bystyret onsdag behandler detaljplanene for hele området fra operaen, foran Barcode-rekka og Middelalderparken og til Sørenga.

Det synes SVs Andreas Behring, som har ledet Bjørvika-arbeidet i byutviklingskomiteen, er merkelig.

– Jeg er veldig overrasket over at de velger å si nei til den mest klimavennlige utviklingen av Oslo vi har sett på mange år.

Behring mener støyen og luftforurensningen er mulig å håndtere.

– Her bygger vi mange boliger, kontorer og arbeidsplasser midt i Norges største kollektivknutepunkt. Det er ikke slik at vi kan rive bygningene langs Kirkeveien på Majorstua, sier han.

Tror innflyttere vil trives

I dag er det hele 69.000 boenheter i byen innenfor rød sone for støy fra veitrafikk, ifølge Oslo kommunes støykartlegging fra 2012.

Derfor er det å si nei til Bjørvika en prinsippsak for Miljøpartiet og Harald Nissen.

– Så lenge man ikke er villig til å diskutere den store elefanten som trasker rundt i rommet som heter privatbilisme, så løser man ikke problemet. Det ser vi i Oslo øst, og det synes vi er svakt av de partiene som vanligvis kaller seg miljøpartier.

– Men hvis man ikke bygger boliger i et så kollektivnært området, da blir det jo i hvert fall ikke noe bedre?

– Jeg er enig i at vi skal bygge boliger. Det har Miljøpartiet aldri vært imot, men vi har noen trafikkutfordringer i Bjørvika og i Gamle Oslo som på ingen måte er løst.

Men lederen av Bjørvika-arbeidet i byutviklingskomiteen, tror fullt og helt på at folk vil trives.

– Det er et paradoks at vi får noe støy, særlig fra kollektivtransport, busser og trikker. Samtidig er det det som er byliv. Jeg tror de som kommer til å flytte til Bjørvika kommer til og trives med å være urbane og bo midt i hjertet av byen, fortsetter han.