De fleste er positive, men i Hole sier man nei

Nå har innbyggerne i Asker, Bærum, Hole, Hurum, Lier og Røyken blitt spurt om kommunesammenslåing.

Laster kart, vennligst vent...

For alle kommuner samlet er 38 % positive, 28 % er negative, mens 32 % er nøytrale. I de grønne kommunene er flest positive, gult

Innbyggerne i Hurum og Røyen er klart mest positive til kommunesammenslåing. Hele 57 prosent av Hurums innbyggere er positive mens tilsvarende tall for Røyken er 59 prosent.

Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune.

Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, forteller at det er lagt opp at kommunestyret i Hurum kommer med et vedtak innen utgangen av juni 2016.

Foto: Mari Reisjå

– Disse resultatene er viktige for oss politikere som sammen med innbyggerne skal avgjøre hvilken vei Hurum skal gå, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Store variasjoner

Det er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) som har utført analysen av innbyggernes bruk av kommunale tjenester og andre tilbud i kommunen, tilhørighet til kommunen og deres holdninger til fremtidig kommunestruktur. Kunnskapen blir en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.

I rapporten står det blant annet:

  • I Røyken og Hurum er det overveiende sannsynlig at en eventuell folkeavstemning ville resultert i et klart «ja» til sammenslåing.
  • Nesten like sikkert ville det blitt «nei» i Hole.
  • I Lier er det «dødt løp», hvor befolkningen fordeler seg ganske nøyaktig i tre (negativ, nøytral og positiv).
  • I Asker og Bærum er flere positive enn negative, men forskjellene er ikke større enn at en levende debatt kan påvirke fordelingen.
Resultat undersøkelse om kommunesammenslåing Asker, Bærum, Hole, Hurum, Lier og Røyken.
Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling

Forskjellige alternativer

Når det gjelder kommuner å slå seg sammen med får alternativet «Røyken, Asker og Hurum» størst oppslutning i Røyken. I Lier sier 45 prosent at de foretrekker «Lier med Drammen og andre nabokommuner».

For Hole sin del vil flest se mot Bærum, mens innbyggerne i Hurum ser ut til å foretrekke Røyken.

– Huringer opplever stor tilhørighet til nærmiljøet sitt og tror dette vil videreføres ved en kommunesammenslåing, forklarer Bratlie.

I tillegg til innbyggerundersøkelsen kommer en faglig utredning som skal gi et best mulig grunnlag for å vurdere en fremtidig kommunestruktur. Utredningen skal se på mulighetsrommet som kan ligge i endret kommunestruktur med vekt kommunen som samfunnsbygger, tjenesteyter og demokratisk arena, samt utfordringer som følger av å være en del av hovedstadsregionen.

Utredningen offentliggjøres 5. oktober 2015.

– Dette er en sak hvor det er viktig med dialog og kommunikasjon med den enkelte innbygger. Jeg tror det er viktig å møte folk der de er enten det er i sosiale medier, på folkemøter eller i lokalavisen, avslutter Bratlie.