Hopp til innhold

De borgerlige slutter fred

Ro og orden er gjenopprettet på borgerlig side i Oslo-politikken. Det mener både Fremskrittspartiets Carl I. Hagen og Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland.

Oslo rådhus

De borgerlige har funnet tilbake til hverandre etter over to år med småkrangling.

Foto: Elida Høeg / NRK

Carl I Hagen

Carl I Hagen (Frp) er fornøyd med å slutte fred og for gjennomslag.

Foto: Espen Sturlason
Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er veldig fornøyd med enigheten.

Foto: Oslo Høyre

Det er onsdagens budsjettforlik mellom Fremskrittspartiet og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som har satt punktum for et drøyt to år langt uvennskap.

– Vi har gjenopprettet et langt bedre forhold, sier Carl I Hagen.

Carl I. Hagen forklarer gjenforeningen med blant annet et nytt punkt i budsjettavtalen der de borgerlige partiene forplikter seg til å konsultere hverandre før de danner flertall med andre partier om saker som har budsjettmessige konsekvenser.

– Hvis det var slik for ett år siden ville ikke byrådspartiene kunne forhandlet med SV bak vår rygg, bygge Lambda og bruke masse penger på en Tøyen-satsning. Nå har vi plikt til å konsultere hverandre. Å konsultere betyr noe annet enn at man kan si at man ikke har lov til å gjøre noe. Men vi skal vite om det.

– Blir det borgerlige budsjettforlik ut bystyreperioden?

– Ja, det vil jeg tro, fordi Frp har fått en mye bedre profil når det gjelder å satse på eldreomsorgen rundt omkring i byen. Vi har fått styrket breddeidretten for barn og unge som er forebyggende og fornuftig, og vi får Frogner stadion til 270 millioner kroner. Så det er mye vi er fornøyd med å få gjennomslag for.

Nettopp Lambda og milliardene som skal brukes på nytt Munchmuseum og nytt hovedbibliotek har ført til splid mellom Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre. Krangelen om pengebruken i Bjørvika gjorde at Frp forlot byrådet etter siste kommunevalg og førte til full splittelse da revidert Oslo-budsjett ble vedtatt i juni.

Onsdag fikk Frp de andre med på en gjennomgang av kostnadene ved nye hoved-Deichman, noe som i praksis betyr et forsøk på å øke de kommersielle inntektene i bibliotekbygget. Og dermed kunne stridsøksen begraves, noe byrådsleder Stian Berger Røsland setter pris på.

– Vi har klart å få på plass en avtale nå. Det tok riktignok lang tid. Men vi klarte å diskutere oss frem til en enighet, og det er jeg selvfølgelig veldig glad for.

Også Røsland har tro på borgerlige budsjettforlik i årene som kommer.

– Det er det som er tradisjonen i Oslopolitikken. Det klarte vi i kveld, da har jeg god tro på at vi kan gå videre de neste årene med enighet på borgerlig side.