Dårligere tilbud til rusmisbrukere

Rusmisbrukere i Oslo har fått det verre etter at staten overtok rusomsorgen for tre år siden, viser en ny forskningsrapport.

Narkoman (illustrasjonsfoto)
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

- Hovedproblemet før rusreformen var at det var manglende samhandling mellom institusjonene og oppfølgingstilbudene på kommunalt nivå, men etter at staten overtok ansvaret fra fylkeskommunen har det faktisk blitt dårligere, sier leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Jon Storaas.

Skylder på regjeringen

Det er forskningsinstituttet IRIS, som på oppdrag fra Oslo kommune, har undersøkt hvordan det står til med rusmisbrukerne og tilbudet de får, tre år etter at staten overtok ansvaret for rusbehandling.

Forskerne ved IRIS har funnet lite som gir lystig lesning.

Rusmisbrukere må vente lenger, de får i mindre grad velge behandling selv, og samarbeidet mellom dem som skal hjelpe fungerer dårlig.

Byråd for helse og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug, legger ansvaret på regjeringen:

- Årsaken til utviklingen er at sykehusene ikke får nok midler fra regjeringen til å kunne satse på flere behandlingsplasser til narkomane, sier hun.

- Dersom en narkoman ønsker og er motivert for behandling, men må stå ukevis i kø, er faren stor for at han sprekker og havner på kjøret igjen. Da er kanskje motivasjonen borte når behandlingstilbudet til slutt dukker opp, sier Listhaug.

Lange køer

Ventetiden for behandling har i snitt økt med 3 uker. Fra 7 til 10 uker. Storaas i RIO er ikke enig i at mer penger til sykehusene vil være nok. Oslo kommune må feie for egen dør, mener han.

- Det er kommunen som har mesteparten av ansvaret her. Fordi man har en tro på at behandling isolert hjelper den enkelte. Men sånn er det ikke, sier Storaas.

Han mener rusmisbrukerne trenger å bo mest mulig normalt og få oppfølging i boligen. 

- Det som skjer i Oslo er at aktive rusmisbrukere og misbrukere som er under rehabilitering bor vegg i vegg, sier Storaas.

Delte meninger

På ett punkt er Storaas og Listhaug enige: satsingen på dagbehandling i Oslo er et udiskutabelt onde.

- All forskning viser at langtidsbehandling er det som gir best effekt og får flest rusmisbrukere ut av rushelvete, sier Listhaug.

- Det er naivt å tro at en aktiv rusmisbruker kan ha noe særlig hjelp i å gå til poliklinisk behandling en gang i uka, sier Storaas.

Det synes ikke han som har ansvaret for rusbehandling i Oslo, konstituert direktør ved klinikk for rus og avhengighet ved Aker Sykehus, Gjermund Nysveen:

- Noen rusmisbrukere vil ha fordel av poliklinisk oppfølging, noe vi har manglet i Oslo i lang tid. Andre vil ha effekt av kortttids og langtidstilbud, sier han.

Nysveen mener tilbudet til rusmisbrukerne har blitt bedre.

- Kvaliteten i akuttapparatet i Oslo har aldri vært bedre enn det er nå. Vi skal ikke glemme at i Osloområdet så tildeler vi behandling til nesten 95 prosent av de som ønsker det.

- Jeg er helt overbevist om at de har fått det bedre, sier Nysveen.