Kronisk syke i psykiatrien blir nedprioritert

Flere kommuner sliter med oppfølgingen i psykiatrien etter 22. juli-terroren. I Fredrikstad må kronisk syke pasienter vente lenger på behandling fordi man mangler kapasitet.

Psykiatri

Mennesker med langvarige psykiske lidelser blir skadelidende etter 22.juli på grunn av for dårlig kapasitet i psykiatrien.

Foto: LARTIGUE STEPHANE / PHOTOPQR/SUD OUEST

Psykiatriske pasienter i Fredrikstad skyves bakover i helsekøen på grunn av akutte behov etter Utøya-massakren 22. juli.

Kommunen har ikke nok personell til å følge opp pasientene i begge grupper, og det er de kronisk syke innen psykiatrien som blir nedprioritert.

LES OGSÅ:

– Rammer de kronisk syke

Video Intervju med kommuneoverlege i Fredrikstad, Jens Espeland

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Jens Espeland, sier de kronisk syke innen psykiatrien får dårligere oppfølging etter 22. juli.

Foto: Nyhetsspiller

– Vi har begrenset med ressurser, innrømmer kommuneoverlege i Fredrikstad, Jens Espeland.

Ifølge ham er det de kronisk syke som blir skadelidende når kommunene må nedprioritere. Han peker på både schizofrene, mennesker med psykiatriske sykdommer og de med alvorlige problemer knyttet til familie og oppvekst.

– Dette er mennesker som har langvarige lidelser over mange år, og som trenger betydelige ressurser for å klare seg, understreker kommuneoverlegen.

Og pasientene preges av den manglende oppfølgingen.

– Det er mange som opplever at de har store lidelser, som blir sinte på myndighetene fordi de ikke får hjelp, mens det er andre som veldig lett får hjelp, sier Espeland.

LES OGSÅ:

Video Bjørn Guldvog

Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog sier de nå er i gang med å vurdere situasjonen i kommune-psykiatrien.

Foto: Nyhetsspiller
– Kjent problem

Fredrikstad er den eneste kommunen i Østfold som har meldt fra om mangel på helsepersonell etter terrorangrepet, men helsedirektoratet er kjent med problemet fra andre fylker.

– Vi har fått enkeltstående tilbakemeldinger om at dette kan være vanskelig for den enkelte kommune, bekrefter assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier Helsedirektoratet nå er i gang med å vurdere situasjonen.

– Vi vil se på dette i fremdeles noen dager, før vi kan gi en endelig oversikt over hvordan dette bildet er, sier Guldvog.