Hopp til innhold

Dårlig norsk fører til fedme

Bedre norsk blant innvandrere kan spare helsekroner og styrke folkehelsen, mener norske forskere. Svake norskkunnskaper kobles til oververvekt og fedme.

Norskundervisning for innvandrere

Ny forskning viser at innvandrerkvinner kan gå ned to kilo for hver gang de forbedrer norskkunnskapene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Forskerne fra Universitetet i Oslo (UiO) har studert data fra to store befolkningsundersøkelser som publiseres i januar. Sammenhengen mellom språklige ferdigheter og overvekt gjelder særlig kvinner fra Tyrkia og Pakistan, skriver forskning.no.

Les også: Innvandrerbarn mer utsatt for fedme

Les også: Nærmer oss raskt 6 millioner

Tor Iversen

Tor Iversen, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Foto: UiO

– Kvinnelige innvandrere fra Tyrkia og Pakistan som behersker godt norsk, har en gunstigere vektutvikling enn innvandrere fra disse landene som behersker dårlig norsk, forteller Tor Iversen, professor i helseøkonomi ved UiO til NRK.

To kilo mindre per nytt ferdighetsnivå

Rapporten omfatter innvandrere fra Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam og Tyrkia. I følge rapporten kan en gjennomsnittlig høy pakistansk kvinne redusere vekten med 2 kilo hver gang hun hever norsken til et nytt ferdighetsnivå.

Studiet omfatter de store innvandrergruppene fra ikke-vestlige land i Oslo. Iversen presiserer at funnene varierer i de ulike landene.

– Når det gjelder vietnamesiske kvinner så er situasjonen en annen, da de har en mindre kroppsmasseindeks enn norske kvinner. Det er hos kvinner hvor forskjellen er størst fra norske kvinner, at vi finner en sammenheng med norskkunnskaper og overvekt, sier han til NRK.

Les også: – Vi sponser de første 100

Les også: – Ikke spis det du ikke vet hva er!

Iranske kvinner bedre i norsk

På språksiden er hver tredje pakistanske kvinner kategorisert som "gode" eller "veldig gode" i norsk, mens over halvparten av de iranske kvinnene har disse to øverste nivåene inne.

– Det kan vel kanskje ha noe med integrering i det norske samfunnet å gjøre. Dette er kvinner som har høyere vekt enn kvinner i tilsvarende aldersgrupper som er etnisk norsk, forteller Iversen.

Indikator på integrering

Forskerne påpeker at funnene bare viser en statistisk sammenheng, og vil ikke gå så langt som å hevde at det bare er å melde seg ut av helsestudio og inn på et norsk-kurs for å gå ned i vekt.

– Det er vel ikke så enkelt, og vi vil vel ikke gå lenger enn til å si at norskkunnskapene kan være en indikator på hvor godt man er integrert i det norske samfunnet og at det kan ha betydning for vektutviklingen.

Sammenhengen forskerne har funnet gjelder hovedsakelig for kvinner som har en betydelig rolle i disse landenes kultur når det gjelder husholdningen og matlagingen.

– De har tradisjonelt vært mye hjemme, og det er trolig en sammenheng mellom norskkunnskaper og det å komme ut av hjemmet, sier Iversen til forskning.no

Kan forlenge livet

Det er ifølge norske forskere en mulighet for at bedre språk blant innvandrere kan styrke folkehelsen. Iversen mener at det å beherske språket godt kan ha en positiv effekt på vektutviklingen, og dermed føre til redusert bruk av helsetjenester.

- Kronisk sykdom medfører igjen vedvarende, gjerne omfattende bruk av helsetjenester. Tiltak som kan bidra til å forebygge fedme, kan altså ikke bare gjøre at bruken av helsetjenester reduseres i samfunnet, men også gi den enkelte bedre og lengre liv og, sier Iversen.

Les også: Innvandrerungdom bekymret for jobbmuligheter

Les også: Flere innvandrere og mindre kriminalitet