Dårlig luftkvalitet

Luften i Sarpsborg og Fredrikstad har vært så forurenset i løpet av helgen, at den har vært skadelig for personer med luftveis- og hjertelidelser. Målestasjonen ved St. Croix i Fredrikstad har registret så mye svevestøv at det karakteriseres som alvorlig helserisiko å oppholde seg ute, ifølge Norsk Institutt for luftforskning.

Måling svevestøv St. croix
Foto: Fredrikstad kommune