Dansk veikonsept til Norge: – Bilen kan ikke alltid gis førsteprioritet

Bilene må dele kjørefeltet med motgående trafikk for å få rikelig plass til syklister.

2 minus 1-vei

NYTT: Bilene må innstille seg på å møte andre bilister i midtfeltet med det nye konseptet som skal testes ut.

Foto: Vejdirektoratet

Olav Moe (KrF)

SATSER: Olav Moe (KrF) mener det er på tide å lage veiløsninger som ikke bare er på bilenes premisser.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– I Norge har vi latt bilen være den som leverer premisser for hvordan veier bygges. På sikt tror jeg vi må gjøre dette på en annen måte. Bilen kan ikke alltid gis førsteprioritet, sier leder Olav Moe i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune.

Han og kollegene i fylkeskommunen har gitt vegvesenet klarsignal til å teste ut et dansk konsept med navnet «2 minus 1-vei».

Ideen er at det på enkelte strekninger skal redusere fra to til ett kjørefelt for bilene. Dermed blir det plass til brede sykkelveier på begge sider av veien uten at det blir behov for å bygge bredere vei.

Slik forklarer danske veimyndigheter konseptet:

Bilene må altså holde seg i midten av veibanen, og trekke til siden når de møter trafikk.

Vil ha flere til å sykle

Moe forteller at dette er et pilotprosjekt som ikke er testet noe annet sted i landet tidligere.

– Vi ser dette i en større sammenheng, og dette er en av flere måter å få flere til å sykle på. Vi skal fortsatt bygge ordinære gang- og sykkelveier, men vi må ha flere tiltak, sier han.

Det er foreløpig ikke klart hvilke veistrekninger hvor dette skal testes ut. Men Moe venter at vegvesenet skal utrede dette i løpet av de nærmeste månedene.

Flere kriterier

Vegvesenet synes konseptet er spennende, og at det kan bidra til å få flere til å velge sykkel fremfor bil. Likevel er det flere kriterier som må være til stede for at et slikt opplegg skal kunne fungere.

– Det må være en del syklister i området og potensial for sykling. Samtidig kan det ikke være for høy trafikk. Det må være få tunge kjøretøy, og et lavt fartsnivå i spennet 30–70 kilometer i timen, sier avdelingsleder Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen.

Ifølge Jensen er erfaringene fra Danmark gode. Samtidig har ordningen vært omdiskutert også der. En av utfordringene er å få trafikantene til å forstå konseptet.

– Formålet er å øke sikkerheten for gående og syklende, men også for bilistene. Erfaringene viser at farten går ned og bilene ligger midt i veien. Så et øyeblikks uoppmerksomhet, så kan du ta deg inn før du går i grøfta. Men hovedhensikten er at syklistene skal få plass til å sykle langs veien, sier han.