Da alt gikk galt med søppelhentinga i Oslo

Alt som kunne gå galt, gikk galt da det private firmaet Veireno tok over henting av søppel over hele Oslo høsten 2016. Både det borgerlige byrådet, det rødgrønne byrådet og Renovasjonsetaten får kritikk i en ny rapport.

Veireno

Før Veireno tok over søppelkjøringa i Oslo 3. oktober 2016 var det RenoNorden og Norsk Gjenvinning som fraktet bort søppel i hovedstaden.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Vinteren 2017 ble byens beboere lei av å klage på fulle søppelkasser som ikke ble tømt.

Til slutt tok Oslo kommune tilbake håndteringen av Oslos søppel. Direktøren i Renovasjonsetaten gikk av. Veireno, som var firmaet som ikke hentet søppel slik de skulle, slo seg konkurs.

Nå har Kommunerevisjonen undersøkt arbeidet som ble gjort og kommet med en rapport. Det var Dagsavisen som først omtalte rapporten. Kommunerevisjonen kritiserer håndteringen av alle periodene av søppelsaken.

Høyre: – At vi alle lærer av det som gikk galt

Søppelproblemene starter allerede med planleggingen av hva kontraktene skulle inneholde.

Kommunerevisjonen mener for eksempel det ikke var fornuftig at fire kontrakter skulle starte samtidig og at én leverandør kunne få alle kontraktene. Med andre ord at et nytt firma kunne ta over hele Oslos søppelhåndtering fra en dag til en annen.

At det skulle brukes nye teknologiske løsninger og at disse ikke ble testet på forhånd var heller ikke bra. At det ikke kunne være underleverandører var også en faktor som førte til økt risiko for at det skulle gå galt, skriver Kommunerevisjonen i rapporten.

Men den viktigste årsaken til at det gikk galt mener Kommunerevisjonen er at Renovasjonsetaten ikke sjekket økonomien til Veireno godt nok.

Den daværende direktøren for Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes, vil ikke snakke med NRK, men skriver i et innlegg i Næringspolitikk.no at undersøkelser av økonomien til Veireno ble gjort etter vanlig praksis og at det ikke ble funnet svakheter som kunne hindre gjennomføring av kontrakten.

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg, nestleder i Oslo Høyre og leder for Samferdsel- og miljøkomiteen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Eirik Lae Solberg (H) var finansbyråd da de nye kontraktene ble planlagt.

– Det viktigste er at vi alle sammen lærer av det som gikk galt, sånn at vi unngår at de samme feilene gjøres neste gang Oslo kommune gjør en stor anskaffelse.

2. september 2015 skrev Renovasjonsetaten under kontrakten med Veireno.

MDG: – Kommunen har mye å lære

14. september 2015 var det kommunevalg og Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet overtok makten i Oslo etter Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Også den nye politiske ledelsen i byen får kritikk i rapporten.

De følger ikke opp Renovasjonsetaten godt nok, og Kommunerevisjonen skriver at de burde vært mer kritisk til informasjonen de fikk fra etaten om brudd på loven da ansatte i Veireno jobbet altfor mye overtid.

Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Byråd Lan Marie Marie Nguyen Berg (MDG) sier at innholdet i kommunerevisjonens rapport er ganske lik det som kom frem i en rapport fra Deloitte i fjor, og at kommunen allerede er i gang med å følge opp saken.

– Det er helt klart at kommunen har mye å lære av denne prosessen.

Renovasjonsetaten på sin side får kritikk for å ikke være tilstrekkelig kritisk til Veirenos egne utsagn om hvordan det gikk.

Dessuten var det «meget uheldig at Renovasjonsetaten ikke tidlig nok sørget for å gjøre byrådsavdelingen oppmerksom på at det rapporterte omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i en lengre periode ikke var korrekt», skriver Kommunerevisjonen i rapporten som ble offentlig mandag.

Den nåværende direktøren for Renovasjonsetaten har foreløpig ikke tatt telefonen når NRK har ringt tirsdag ettermiddag og kveld.