- Vekk med særbehandlingen

Christian Tybring-Gjedde (Frp) krever at innvandrere skal tilpasse seg norske forhold.

Christian Tybring-Gjedde (Frp)
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Innvandringen til Norge bør reduseres dramatisk. Det bør innføres aldersgrense på 24 år for henting av ektefeller i opprinnelseslandet og innføres konsekvent kun midlertidig oppholdstillatelse for asylsøkere dersom de er reelt forfulgt, sier Tybring-Gjedde.

- Asylsøkere som reiser på ferie til landet de angivelig har flyktet fra skal miste oppholdstillatelsen og opphold på humanitært grunnlag må begrenses, sier han.

Han mener at det er uheldig at enkelte boområder og skoler har høy innvandrerandel.

- Vi må fjerne særbehandlingen av innvandrere og stille krav om tilpasning til norske forhold, sier Tybring-Gjedde.

Veiutbygging

Christian Tybring-Gjedde er snart ferdig med sin første periode på stortinget og står på sikker plass foran stortingsvalget, med andreplassen på Oslo-lista.

Les også: Siv Jensen på topp i Oslo

Sammen med integrering er kunnskap i skolen, ny svømmehall med internasjonale mål og utbygging av veier og jernbanenett rundt hovedstaden viktige lokale saker for Tybring-Gjedde.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Nei.

En kamp for verdier

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Individets rett til å fatte egne valg, valgfrihet, kampen mot meningsterror og alle former for fundamentalisme, sier han.

Han vil kjempe for en rekke verdier i årene som kommer.

- Kampen for universelle verdier som ytringsfrihet, valgfrihet, likeverd, individuell frihet, den sekulære rettsstaten og demokratiet er viktig for meg, sier han.

Og det er nettopp disse verdiene som er viktige når det er tid for å velge samarbeidspartnere, men han ønsker ikke å si hvem han helst vil jobbe sammen med.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- SV.

- Mangfold og konkurranse

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Stykkprisfinansiering betalt av staten gjennom folketrygden samt mangfold og konkurranse må til, sier han.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Gjennom hurtigdomstoler og straffer som virker preventivt. Vi må få til risikotillegg for politibetjenter i felten og omorganisering av politietaten, samt mer synlig politi i gatene, sier Tybring-Gjedde.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

Skoledagen bør bli lengre enn i dag, med flere timer i norsk, matematikk og engelsk og gratis skolemåltid i grunnskolen. Behovet for dagens SFO vil gjennom dette bli redusert, og det resterende SFO bør være selvfinansierende.

Les mer om Christian Tybring-Gjedde:

Her er de beste uttalelsene i 2008

Klart nei til oljeboring i nord

Bruker mer oljepenger enn noen gang

Sikter mot Stortinget

- Frp ikke mot velferdsordningene