Carl I. Hagen vil at færre flytter til Oslo

Han vil ikke ha flere innflyttere uten jobb, eller folk med rusproblemer eller andre sosiale problemer til byen.

Rådhuset/Carl I Hagen

– De som betaler selv skal få bo hvor de vil, men der det offentlige må betale for folk, der må det offentlige kunne styre, sier Carl I. Hagen.

Foto: Simona Halle / NRK

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg.

Foto: Martine Røiseland

Klokka 12.00 onsdag la finansbyråd Eirik Lae Solberg frem budsjettforslaget sitt i Oslo Rådhus. Størstedelen av ressursene går til å bygge flere skoler og barnehager til en raskt voksende barnebefolkning.

Vi har befolkningsvekst. Det er allerede stappfulle klasser, og det legges opp til mindre penger enn vi har brukt dette året. Det blir det dårligere skole av.

Marianne Borgen (SV)

– Innenfor et budsjett der vi må stramme inn, har vi prioritert bydelene og skolen høyere enn vi har klart tidligere. Vi satser også på kollektivtrafikken, slik at en økende befolkning kan fortsette å reise kollektivt, sier Eirik Lae Solberg, finansbyråd (H).

– Bydelene får et mindre kutt enn det som var varslet i fjor, likevel må de spare rundt 200 millioner kroner. Det vil vel merkes?

– Kuttene vil nok merkes. Men vi har likevel sett at de fleste virksomhetene klarer å opprettholde tjenestenivået til innbyggerne, sier Eirik Lae Solberg.

Byrådet i Oslo består av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse tre partiene har ikke flertall i bystyret, og en av mulighetene de har for å få budsjettet sitt gjennom er å få med Fremskrittspartiet til å støtte det.

Støtter ikke milliarder til Munch-museum

Carl I. Hagen er uklar på om Fremskrittspartiet vil støtte budsjettet, og på den måten skaffer han partiet sitt forhandlingsrom om deler av budsjettet. Han nevner eldreomsorg og idretten for barn og unge som områder som skal være veldig gode.

– Og vi kan ikke begripe hvorfor vi skal bruke en milliard på å bygge barnehager når private står i kø for å gjøre det. Vi vil selge flere barnehager, vi må kutte kostnader. Og vi kommer ikke til å være med på to og en halv milliard til noe Munch-museum.

Akkurat dette med at Fremskrittspartiet ikke vil støtte bygging av Munch-museet er ikke så farlig for byrådet. De har tidligere sikret seg støtte fra SV med Tøyen-løftet.

– De som betaler selv kan få bo hvor de vil

Carl I. Hagen sier også at den store utfordringen i Oslo er at byen bør regulere befolkningsveksten fordi kostnadene med flere mennesker er høye, særlig hvis det er de med høye inntekter og formue som flytter ut av Oslo.

– Blant de som flytter inn til Oslo er det mange med rusproblemer, andre sosiale problemer eller at de ikke har jobb. Da er det en utvikling vi er nødt til å få kontroll med, sier Carl I. Hagen.

– Hva skal man gjøre med det, man ikke tvinge folk til å bosette seg på spesielle steder?

– De som betaler selv skal få bo hvor de vil, men der det offentlige må betale for folk, der må det offentlige kunne styre, sier Carl I. Hagen.

– Det er allerede stappfulle klasser

Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen.

Foto: Arbeiderpartiet
Marianne Borgen

Marianne Borgen.

Foto: Olav Juven / NRK

Det største opposisjonspartiet i bystyret er Arbeiderpartiet, og Rina Mariann Hansen er nestleder i finanskomitéen. Hun mener byrådet gjør noen positive grep.

Men det er ikke annet å vente i et valgkampår, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

Arbeiderpartiet er bekymret for kuttene til bydelene i Oslo.

– Det betyr høyst sannsynlig reduksjon i tilbudet til barn og unge, barnehagene, helsestasjonene og hjemmetjenestene, sier Rina Mariann Hansen.

Marianne Borgen (SV) er leder for samferdsels- og miljøkomitéen og er enig med Arbeiderpartiet i at budsjettforslaget til den borgelige siden rammer barn og ungdom.

– Det kommer til å bli kutt i vikarbudsjettene i barnehagene og de bygger også altfor få barnehageplasser i forhold til behovet. Og så er det store kutt i skolen. Vi har befolkningsvekst. Det er allerede stappfulle klasser, og det legges opp til mindre penger enn vi har brukt dette året. Det blir det dårligere skole av, sier Marianne Borgen.

– En barnslig del av politikken

SV reagerer også på at flere frivillige organisasjoner får kutt i støtten.

– Fattighuset får halvert støtten sin, Jobben og Lønn som fortjent, som er viktige arbeidstiltak for folk som sliter og har rusproblemer, får store kutt. I tillegg så kutter de Gatejuristen og Sykepleie på hjul. Det kuttes til folk i denne byen som virkelig har behov for litt ekstra. Dette er kjipe, urettferdige kutt som er ganske uforståelige, for det er ikke mye penger.

At slike små kuttforslag gjerne blir fjernet igjen etter budsjettforhandlinger, synes Marianne Borgen er en barnslig del av politikken.

– Det gjør slike kuttforslag barnslige, at politikerne holder på sånn. Det at slike organisasjoner hvert eneste år blir satt på kuttliste skaper stor grad av usikkerhet. Det er jo heller ikke sikkert at de får pengene til slutt, sier Marianne Borgen (SV).