Bytter ut etatssjef

Teknisk etat får ny leder i Halden kommune.

Gravemaskin

MYE BRÅK I TEKNISK ETAT. Halden kommunes tekniske etat har kommet mye i medias fokus de senere årene med kraftige støy-saker.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Halden kommmune står overfor en hel del organisatoriske endringer, ble det varslet da konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen, tiltrådte i mars i år.

I mellomtiden har Hansen sørget for at politikerne er blitt kastet ut av saksbehandlernes kontorer, og det er lagt et løp for streng oppfølging og gjennomføringen av vedtak.

Kommunen varsler på sine nettsider onsdag at kommunalsjef teknisk og kultur, Åsmund Bråtekas, ikke lenger skal lede etaten.

Bråtekas tiltrer ny stilling som rådgiver i rådmannens stab fra og med 1. september, og får oppgaver knyttet til gjennomføring og ledelse av organisasjonsutviklingsprosjekter.

- Åsmund Bråtekas vil bli en sentral drivkraft i den videre utviklingen av Halden kommune, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen.

JAKTER PÅ NY LEDER. - Stillingen som kommunalsjef teknisk og kultur vil bli utlyst, sier konstituert rådmann Eivind Hansen.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK Østfold

Etat preget av støy

Det har gjennom mange år vært mye støy i Teknisk etat, knyttet til enkeltsaker som har fått stor oppmerksomhet i media.

Enkeltpersoner har stått fram med saker, der de mener seg overkjørt av kommunen.

Det toppet seg i 2010, da en nærmest samlet bygge- og entreprenørbransje i Halden stilte krav om endringer i Teknisk etat.

- Jeg er opptatt av kontroll og styring. Støy kan være et symptom på at vi har manglet kontroll, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Ønsker en mer serviceorientert etat

Eivind Hansen varsler at han ønsker seg en mer serviceorientert Teknisk etat, og i den sammenheng har han blant annet luktet på "Larvik-modellen".

Larvik kommune har innført "Byggesak over disk", og det er gjennomført en kraftig forenkling av de enkleste byggesakene.

​Nå er Halden kommune ute etter en ny sjef i Teknisk etat.

- Stillingen som kommunalsjef teknisk og kultur vil bli utlyst. Fram til ny kommunalsjef er på plass, vil det bli foretatt en konstituering i stillingen. Hvem som blir konstituert er ennå ikke avklart, sier Eivind Hansen.