Hopp til innhold

Ingen «ny» bil-politikk i byrådsforhandlinger: – Ikke et stridstema

Høyre og Venstre forhandler om nytt byråd i hovedstaden. De vil ikke bremse når det gjelder klima- og miljøpolitikken, varsler de.

Byrådsforhandlinger i gang mellom Høyre og Venstre. Her delegasjonene: fra venstre (og Venstre) Grunde Almeland og Hallstein Bjercke. I midten Høyres James Stove Lorentzen, så Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg.

Det var god stemning blant delegasjonene fra Venstre og Høyre før forhandlingenes oppstart søndag. Fra venstre: Grunde Almeland og Hallstein Bjercke (begge også fra partiet Venstre), James Stove Lorentzen, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg (alle fra Høyre).

Foto: Jon Petrusson / NRK

Søndag er Høyre (H) og Venstre (V) i gang med forhandlinger om nytt byråd i Oslo.

I dag skal vi snakke om hvordan vi kan sørge for at Oslo er en trygg by også i framtiden. Hvordan vi skal håndtere økende vold blant barn og unge, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Planen er at partiene skal bli enige om en politisk plattform. Men de blir ikke ferdige søndag.

Etter planen skulle de være ferdig for dagen klokka 15. De ble ferdig 45 minutter på overtid.

Samtalene fortsetter mandag. Da er temaet skole, varsler Lae Solberg.

Avviser ny bil-politikk

Om Høyre og Venstre går i byråd sammen, vil de ikke ha flertall. De vil derfor trenge støtte fra Fremskrittspartiet (Frp).

En utfordring for Solberg er at V og Frp står langt fra hverandre. Særlig i spørsmål om klima, miljø og hvilken plass bilen skal ha i Oslo.

Frp har vært opptatt av at flere grep forrige byråd har innført må oppheves, at bilen må få større plass igjen i Oslo.

2023 10 01 BYRÅDSFORHANDLINGER H og V 04

Høyre og Venstre har satt seg ned rundt forhandlingsbordet sammen.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Skal bilen få større plass i byen igjen nå som Høyre tar over?

Vi er opptatt av å legge til rette for gående og syklende framover også. Dette er ikke noe stort stridstema mellom oss, sier Eirik Lae Solberg.

Men han avviser at et nytt blågrønt byråd skal føre MDG-politikk.

– Nei, vi skal føre Høyres og Venstres politikk for syklende og gående. Jeg er sikker på at vi finner gode løsninger.

– Ikke opptatt av reversering

Også Venstres Hallstein Bjercke sier at han opplever at Høyre og Venstre er på linje.

Og han avviser noen storstilt reversering av sittende byråds grep rundt sykkelveier og bilbruk:

Vi er ikke så opptatt av å reversere. Vi er opptatt av å se framover, og dra politikken videre, sier Bjercke.

Også her opplever han at Høyre og Venstre er enige.

Vi må framover, vi må videre, og vi må ha en enda mer offensiv plan for å kutte klimautslipp. Det er vi enige om, sier han.

Hallstein Bjercke (bildet) før forhandlingene med Høyre. I bakgrunnen er Høyres James Stove Lorentzen og Anne Lindboe.

Hallstein Bjercke (bildet) før forhandlingene med Høyre. I bakgrunnen er Høyres James Stove Lorentzen og Anne Lindboe.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Dette er Frps kommentar til uttalelsene fra Høyre og Venstre:

– Vi noterer oss hva de sier. Og ønsker lykke til med forhandlingene, sier fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen.

Trenger Frp og KrF

Høyre har invitert Frp og KrF til å inngå en samarbeidsavtale.

Håpet til Solberg er å forhandle fram en slik avtale samtidig som Høyre og Venstre blir enige.

Venstre har helt siden før valget kjempa for å få et byråd med Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Uten Frp. Mens Høyre har avvist at de vil samarbeide med MDG.

Eirik Lae Solberg i Borggården

Høyres Eirik Lae Solberg håper å få Frp og KrF med på samarbeid.

Foto: Rolf Petter Olaisen

Vil ikke være støtteparti

Forrige uke sa Frp at de ikke ønsker å være et rent støtteparti.

– I utgangspunktet kommer vi ikke til å være et støtteparti for byrådet. Det betyr at man får et mindretallsbyråd som ikke har støtte fra Frp, sa fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen til NRK.

Fylkesstyret i partiet har tidligere vedtatt at de ikke vil støtte et byråd de ikke selv sitter i.

Det er usikkert når Høyre og Venstre vil snakke med partiene om samarbeidsavtale.

Det er ikke endelig avklart når samtalene starter. Vi finner tid i løpet av de fire ukene fram til nytt bystyre trer sammen, sier Eirik Lae Solberg.