Byrådet: – Nå innfrir vi løftene

Når Oslo-budsjettet blir lagt fram onsdag, kan finansbyråden slå seg på brystet og skryte av at skole-, barnehage- og eldreløftene er innfridd.

Robert Steen

71 MILLIARDER: I dette dokumentet redegjør byrådet og finansbyråd Robert Steen for hvordan 71 milliarder kroner skal fordeles.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi har trodd at vi skulle nå disse målene hele tiden, men nå legges pengene inn, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Han viser til Arbeiderpartiets løfter da de gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo, og lovnadene Ap, SV og MDG ga i byrådserklæringen.

 • 3.000 nye barnehageplasser: Med 1.200 nye plasser i 2018 og om lag det samme i 2016 og 2017 til sammen, vil målet bli nådd i løpet av bystyreperioden.
 • 500 nye ansatte i hjemmetjenesten: Med 125 nye ansatte i 2018 og 300 i 2016 og 2017 til sammen, står bare 75 igjen i 2019.
 • 200 ekstra lærere på 1.-4. trinn utover det elevtallsveksten krever ved de skolene som trenger det mest.
 • Gratis aktivitetsskole i store deler av Oslo.
AKS Lakkegata skole

GRATIS AKS: 67 av 106 barneskoler i Oslo vil neste år ha en eller annen form for gratis aktivitetsskole. Her fra Lakkegata skole.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Vi har vært tydelige på at eiendomsskatten er en byttehandel der du får 3.000 barnehageplasser og 500 ansatte i hjemmetjenesten igjen for det du betaler inn.

– I Norge er vi vant til at samfunnet er et spleiselag der skatt er det folk bidrar med til fellesskapet, sier Robert Steen.

Jekker ned skatten, får inn mer

Neste år kommer byrådet til kreve inn over 1,5 milliarder kroner i eiendomsskatt. Samtidig øker de bunnfradraget for bolig fra 4,0 til 4,6 millioner kroner, noe som gir et inntektstap på 160 millioner kroner.

Skatten gir likevel langt mer penger i kassa enn i år fordi skattesatsen på næringseiendom blir økt.

Friske eldre

I tillegg til flere ansatte i hjemmetjenesten setter byrådet av penger til 120 flere ansatte ved sykehjemmene i 2018. Byrådet vil ikke lenger være bekjent av at kommunale sykehjem har færre ansatte i forhold til beboere enn private.

28427731

ALDERSVENNLIGE TURVEIER: Byrådet varsler økt satsing på friske eldre, ikke bare pleietrengende.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Noe finansbyråden er stolt av på neste års budsjett, er en særlig satsing på den stadig større andelen friske eldre, ikke bare pleietrengende.

– Vi setter av penger til aldersvennlige turveier i marka og beskrivelser og skilting av disse, til benker og sitteplasser der eldre ferdes, og til å måke og strø mer på gangveier.

– Dessuten lager vi en tilskuddsordning for skoler og aktivitetsskoler som vil lage generasjonsmøteplasser mellom barn og eldre, sier Robert Steen.

Kjøper tomter

Det vil koste 71 milliarder kroner å få hovedstaden til å gå rundt neste år; 56,5 milliarder på å drive kommunen og 14,5 milliarder kroner til investeringer. Investeringene øker mest.

– Hovedårsaken er at vi bruker 1,6 milliarder kroner til såkalt strategiske tomtekjøp, altså tomter til skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale formål.

– Når vi må ut og handle til markedspris, kan en skoletomt fort koste flere hundre millioner kroner, sier Steen.

Tøyenbadet og Frognerbadet

Her er flere detaljer som byrådet selv trekker fram fra budsjettforslaget.

 • 500 nye plasser i kulturskolen i 2018
 • 4,9 milliarder kroner til idrettsanlegg i perioden 2018-2021. I fjor var tallet for neste fire-årsperiode 4,1 milliarder kroner. Økningen skyldes nytt Tøyenbad.
 • 12,5 millioner kroner til utbedringer på Frognerbadet. Pengene skal blant annet brukes til å rive den gamle sklia og bygge ny.
 • 125 millioner kroner til områdesatsinger i 2018.
 • 60 millioner kroner mer til skolehelse i neste 4-års-periode.
 • 80 km sykkelveier skal vinterbrøytes etter høyeste standard.
 • 8.000 nye ladepunkter for elbiler i borettslag gjennom en egen tilskuddsordning.
 • 12 km ny sykkelvei.
 • 528 milioner kroner mer til Ruter i neste 4-års-periode.

Tilskudd til Ruter

Ruter får i dag drøyt 1,8 milliarder kroner over Oslo-budsjettet, men realveksten neste år er bare på ti millioner.

– Det må ses i sammenheng med at Ruter hadde et rekordoverskudd på 180 millioner kroner i fjor. De har gitt beskjed om at de kan levere 14 millioner flere reiser neste år med det de får, sier Robert Steen.

Det tilsvarer fem prosent passasjervekst.

Trikk ved Oslo tinghus

FLERE REISENDE: Ruter skal klare å frakte fem prosent flere passasjerer neste år tross liten tilskuddsøkning fra Oslo kommune.

Foto: Olav Juven / NRK