Hopp til innhold

Byrådet i Oslo: Krever «sykkelverksted» i nye kontorbygg og tillater boliger uten p-plasser

Hvis Oslo kommune får det som de vil, blir det krav om godt utstyrte sykkelrom i nye kontorbygg. Mens boliger kan bygges helt uten parkeringsplasser.

Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

Avantor i Nydalen ble i 2017 kåret til Norges mest sykkelvennlige arbeidsplass. Nå ønsker byrådet at alle nybygg skal ha lignende sykkelpleiestasjoner.

Foto: Nadir Alam / NRK

Avantor i Nydalen ble i 2017 kåret til Norges mest sykkelvennlige arbeidsplass. Nå ønsker byrådet at alle nybygg skal ha lignende sykkelpleiestasjoner.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Stadig flere reiser kollektivt og færre husstander har bil, så vi trenger ikke sette av like mye plass til parkering lenger, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) til NRK.

Byrådet har nylig mottatt det endelige forslaget fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Forslaget til ny parkeringsnorm for nybygg var på høring i vinter. Til sammen kom det inn rundt 100 innspill.

Når byrådet har gått gjennom forslaget er det opp til politikerne i bystyret å ta den endelige avgjørelsen.

Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG).

Byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Foto: Vegar Erstad / NRK

Byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Foto: Vegar Erstad / NRK

Skroter minimumskrav

Det siste forslaget inneholder flere endringer i dagens parkeringsnorm.

Tidligere har det vært et minimumskrav for antall parkeringsplasser ved nybygg. Dette kravet foreslås fjernet.

– Vi ser at mange utbyggere, særlig på kontor, faktisk ikke ønsker å bygge flere plasser enn absolutt nødvendig. Det vil fortsatt være minimumskrav på HC-parkering, som det vil bli flere av, sier Reinvang.

HC-parkering

Engasjementet rundt HC-parkering i høringsinnspillene førte til at minimumskravet ble økt fra én til to plasser.

Foto: NTB

Engasjementet rundt HC-parkering i høringsinnspillene førte til at minimumskravet ble økt fra én til to plasser.

Foto: NTB

Innfører maksantall

Minimumskravet for vanlige parkeringsplasser skal erstattes med et maksantall for hvor mange det er lov til å bygge.

Halvparten av plassene skal være ladeplasser, og resten skal ha mulighet for å legge opp lading senere.

– Dette vil gjelde for både kontorbygg, institusjoner, studentboliger og alle former for bygg, sier Reinvang.

Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

Det endelige forslaget inneholder flere endringer i dagens parkeringsnorm for nybygg.

Foto: Nadir Alam / NRK

Det endelige forslaget inneholder flere endringer i dagens parkeringsnorm for nybygg.

Foto: Nadir Alam / NRK

Vil ha «sykkelverksted»

Mens kravet for bilparkering fjernes, blir det derimot høyere krav til sykkelparkering.

I store kontorbygg og boligbygg skal det dessuten gjøres plass for service for sykkel.

Dette kan være i form av mulighet for å vaske eller reparere sykkelen, og oppbevaring av ekstrautstyr som verktøy, ekstradeler og lignende.

Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

På sykkelpleiestasjonen hos Avantor er det gode muligheter for vask og vedlikehold av sykkelen.

Foto: Nadir Alam / NRK

På sykkelpleiestasjonen hos Avantor er det gode muligheter for vask og vedlikehold av sykkelen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Det blir også foreslått at:

  • Minst halvparten av plassene skal være innvendig eller ha overbygg med belysning.
  • Det skal være plasser til sykkelvogner og lastesykler.
  • Det være garderobe og vaskested/vaskerom/dusjfasiliteter tilgjengelig i kontorbygg.
Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

Hos Avantor kan syklene stå sikkert parkert innendørs.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hos Avantor kan syklene stå sikkert parkert innendørs.

Foto: Nadir Alam / NRK

Tre soner

Den nye parkeringsnormen kommer til å gjelde i hele Oslo, men deles inn i tre soner: Sentrum, tett by og åpen by.

Det vil være ulike krav i de ulike sonene, forteller Reinvang.

– I sentrum hvor det er god kollektivdekning og lett å klare seg uten bil, blir det strengere. Mens der hvor mange kanskje trenger bil noe mer, blir det lettere. Og så har vi særlige regler for helse og andre institusjoner som har spesielle behov.

Byråden tror ikke ny parkeringsnorm vil gjøre byen mindre tilgjengelig for folk som kommer utenfra.

– Dette er en parkeringsnorm for nye prosjekter. Vi har parkeringshus i sentrum for dem som gjerne vil kjøre inn til byen, og disse vil fortsatt være her, sier han.

Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

I forslaget ønsker plan- og bygningsetaten også høyere krav til mer bildeling og sambruk av parkeringsplasser.

Foto: Nadir Alam / NRK

I forslaget ønsker plan- og bygningsetaten også høyere krav til mer bildeling og sambruk av parkeringsplasser.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Billigere å bygge

Vidar Fiskum er fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom. Dagens krav om nok parkeringsplasser har gjort det dyrere å bygge boliger, forteller han.

Hvis dette minstekravet fjernes, vil det derfor bli billigere å bygge.

– Samtidig ser vi at reglene igjen kan føre til mer villparkering, i og med at husholdningene ikke har færre biler selv om antall parkeringsplasser går ned, sier han.

For kontorbygg mener han at det er helt riktig å stramme inn på plassene.

– Folk som ikke kan parkere på jobb, vil trolig ikke heller kjøre til jobb, men heller velge sykkel eller kollektivtransport. Og i så fall er det viktig at det er dusjfasiliteter, garderobe og et lite sykkelverksted som gjør at du praktisk kan bruke sykkelen til jobb.

– Alt i alt mener vi det er et positivt forslag. Men vi har registrert bekymring for den veldig strenge innskjerpelsen av parkering til boligbygg, sier Fiskum.

Plan- og bygningsetaten i Oslo er klar med sitt endelige forslag til ny parkeringsnorm for nybygg i Oslo.

Praktisk tørkerom hos Avantor hvor man kan henge klær hvis sykkelturen til jobb har vært våt.

Foto: Nadir Alam / NRK

Praktisk tørkerom hos Avantor hvor man kan henge klær hvis sykkelturen til jobb har vært våt.

Foto: Nadir Alam / NRK

Flere innspill

Det er han ikke alene om. Under høringen var flere bekymret for økt parkering i villaveiene og sammenhengen med beboerparkering. Det forteller etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– Det er ikke nødvendigvis slik at alle husstander kommer til å ha flere egne biler i fremtiden. Og her mener vi at normen gir en god fleksibilitet for fremtidens bilbruk, selv om vi har forståelse for bekymringen.

Manglende tilgang for håndverkere var en annen bekymring etaten så i innspillene.

– Her er det også slik at lavere grad av privatbilisme vil også gi bedre plass til håndverkere. Det er klart at Oslo trenger plass til at rørleggere, elektrikere og snekkere skal parkere i fremtiden, sier etatsdirektøren.

– Vi foreslår at det tillattes én ekstra plass utover maksnormen for å tilrettelegge for håndverkere, hjemmetjenesten og andre som yter service.