Byggingen kan starte i august

Det omstridte sykehotellet ved Radiumhospitalet kan trolig starte på sensommeren.

Det planlagte sykehotellet
Foto: Illustrasjon: Peab

Byggingen av det omstridte sykehotellet ved Radiumhospitalet kan trolig starte 25.august. Styret bestemte i dag å sende ny byggesøknad til Helse Sør-Øst.

158 millioner kroner

Sykehotellet kommer til å koste 158 millioner kroner, 18 millioner mer enn den opprinnelige kostanden.

Styret ønsker at entreprenøren Peab fullfører prosjektet, som ble stanset i januar fordi ikke alle formalitetene var på plass.

Penger fra Kreftforeningen

I det reviderte nasjonalbudsjettet bevilget 110 millioner kroner til byggingen av sykehotellet.

Kreftforeningen har i tillegg gitt signaler om at de vil gi en donasjon for å realisere planene om et sykehotell som i tillegg har et lærings- og mestringssenter.

Helse Sør-Øst skal si endelig ja tilbyggesøknaden og til restfinansieringen på 48 millioner kroner.

Finansiering av sykehotellet

Opprinnelig forslag til kostnadsramme

140 mill. kr.

Krav fra Peab

10,6 mill. kr.

Prisjustering

4,4 mill. kr.

Forslag til revidert kostnadsramme

155 mill. kr.

Pris på innredning av senteret

3 mill. kr.

Behov for investeringsmidler

158 mill. kr.

Les også:

- For tynne svar om sykehotellet

- Fortsatt mye uavklart

Ubesvarte spørsmål om sykehotell