Byggestopp for Løvenskiold

Godseier Løvenskiold får ikke bygge eneboliger innenfor markagrensen i Sørkedalen. Det har Miljøverndepartementet bestemt.

Løvenskiold-Vækerø ville bygge et hustun med fem eneboliger på Lysebråten som ligger ti kilometer innenfor markagrensen.

Men departementet viser i avslaget til at det er generelt byggeforbud i Marka, og at hustunet har et anleggsmessig omfang som bryter med markaloven.