Bygger tre nye kontrollplasser

Den første av de tre planlagte kontrollplassene er allerede under bygging og står ferdig i januar.

Vegvesenet gjennomfører landsdekkende bilbeltekontroll.

Langs riksvei 109 på Rolvsøy, langs riksveg 118 ved Lekevoldkrysset og på riksveg 21 mellom Halden sentrum og Tistedal skal det bygges kontrollplasser.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Statens Vegvesen arbeider nå med å få bygget tre nye kontrollplasser for kjøretøy langs Østfoldveiene.

- Den første av de tre kontrollstasjonene blir klar i januar, sier seksjonsjef i Statens Vegvesen Østfold Egil Nordengen til NRK.

Den første av de tre planlagte kontrollplassene er allerede under bygging og bli ferdig langs riksvei 109 på Rolvsøy i løpet av januar.

Sjefingeniør Egil Nordengen i Statens vegvesen

- Både i forhold til sikkerheten rundt kontrollgjennomføringen, og det at det blir stående kjøretøy igjen etter kontrollene, gjør at vi må ha slike kontrollarealer av brukbar størrelse, sier Egil Nordengen.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

 I tillegg er det planer om en langs riksveg 118 ved Lekevoldkrysset og en på riksveg 21 mellom Halden sentrum og Tistedal.

 

- Vi bygger disse fordi vi trenger å ha bedre forhold, når vi driver utekontroll. Det er viktig at vi har brukbare arealer. En ting er sikkerheten forbundet med slik kontroll, og det andre er at det ofte blir stående igjen kjøretøy etter at kontrollene er utført, sier Nordengen.

For politi og toll

De nye kontrollplassene er også tenkt brukt av tollvesen og politi.

Distriktsleder i Utrykningspolitiet i Østfold og Follo, Ole Høiby, ser fordeler med de nye kontrollplassene, men tror ikke det vil føre til flere kontroller.

- Vi stiller med de samme ressursene. Vi kommer til å bruke disse nye kontrollplassene, men vil også dukke opp andre steder. Men antallet kontroller vil nok være omtrent som i dag, sier Høiby.