Bygger middels norsk by på Fornebu

Bærum kommune jekker opp boligtallet til 11.000, nær en fordobling av planen som gjelder i dag.

Slik kan Fornebu bli seende ut i fremtiden

FORNEBU BY NIGHT: Slik kan det bli seende ut på Fornebu i fremtiden.

Foto: Rodeo arkitekter AS

Diskusjonen om hvor mange boliger Fornebu tåler har vart siden før flyplassen ble lagt ned for nesten 20 år siden. Mens grunneiere og utbyggere har presset på for å bygge ut mer, har blant annet kommunen villet beholde et grønnere Fornebu.

Men i dag legger rådmannen frem forslag om å øke antall boliger til 11.000. Plansjefen i Bærum mener Fornebu tåler så mange nye boenheter.

Arthur Wøhni

Arthur Wøhni, Bærum kommune.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Vi mener Fornebu kan bli et bedre sted å bo med mer bymessig utforming. En viktig forutsetning er at vi nå får T-bane i 2024, forhåpentligvis, sier plansjef Arthur Wøhni.

Kommunen kommer til å gå bort fra å bygge hus i landskap, som plansjefen sier de har bygd litt for mye av. Planen nå er å bygge tettere og høyere rundt de tre T-banestasjonene, der gjennomsnittshøyden blir seks etasjer.

– Og da understreker jeg gjennomsnittshøyde, sier plansjefen i Bærum.

Vi kan gå opp til ni etasjer i ett hjørne, i en annen del av kvartalet går vi ned til to etasjer. På den måten får vi variasjon både i opplevelsen og boligtilbud.

Slik kan Fornebu bli seende ut i fremtiden

LIV: I dag er det bygd ca. 2.200 boliger på Fornebu, mens mellom 200 og 300 er under utbygging. Dette er et av forslagene fra arkitektene om hvordan de kan bli seende ut der i fremtiden.

Foto: Rodeo arkitekter AS

Central Park og Champs-Élysées

Området rundt Nansenparken, som ble bygd på selve flyplassen, får fire-fem etasjer ut mot Fornebu-ringen, og så avtar høyden inn mot parken.

– Dette er Central Park på Fornebu. Parken skal være det viktigste elementet når du opplever Fornebu.

Snarøyveien, på sin side, skal gjøres mer bymessig.

– Mellom bygningene ved Snarøyveien er det nå bredere enn på Champs-Élysées i Paris. Vi vil bygge tettere og gjøre Snarøyveien til mer av en bygate enn en hovedvei, sier Arthur Wøhni, plansjef i Bærum kommune.

Nå er utbyggerne fornøyde

Daniel Siraj

Daniel Siraj, Obos.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Obos er den største utbyggeren på Fornebu. De har presset på Bærum kommune for å få bygge tettere på Fornebu.

Med den nye planen får nå Obos, Aker og Selvaag bygge tettere på tomtene de allerede har kjøpt. Til gjengjeld skal de være med på å betale for bygging av skoler, barnehager, helsetjenester og kirke. I tillegg bidrar utbyggerne med to milliarder til T-banen, som foreløpig er beregnet til å koste nesten 12 milliarder kroner.

Konsernsjef i Obos, Daniel Siraj, er fornøyd.

– Her får vi som utbyggere et betydelig større utbyggingsvolum enn det vi har kjøpt tomtene med premiss på. Da er det ikke urimelig at vi bidrar til fellesskapet i form av både bane og sosial infrastruktur.

Opptatt av grøntområdene

Terje Sand, leder i Fornebulandet Vel, peker på to sider ved planene.

– Veldig mange er for at det skal komme T-bane ut hit, samtidig som de er imot at det skal komme 11.000 boliger. Men de tingene henger jo sammen, vi kan ikke ha T-bane her hvis det ikke blir en viss form for urbanisering.

– I utgangspunktet vil vellet ikke kommentere antall boliger, men vi er opptatt av grøntarealer og oppvekstvilkår for dem som bor her, sier Sand i Fornebulandet Vel.

Illustrasjon Fornebuhagen

FORNEBUHAGEN: Dette er Obos' neste planlagte delområde på Fornebu, 700 leiligheter og rekkehus og 5.000 kvadratmeter handel og service mellom Nansensparken og kjøpesenteret Fornebu S.

Foto: Dyrvik Arkitekter og Transborder studio