Hopp til innhold

Skal bygge flere kommunale boliger

Det mangler mer enn 2500 boliger for rullestolbrukere, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i Oslo. Nå ønsker byrådet å bygge flere boliger over de neste fire årene.

Bygård

I denne kommunale bygården på Sagene bodde det omkring 300 mennesker i vinter. Kommunen mangler boliger til over 2500 vanskeligstilte.

Foto: Ingvild Baloran Liadal

Anniken Hauglie, byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H).

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

I byrådets budsjettforslag for 2013 kommer det fram at byrådet vil bygge flere kommunale boliger de neste fire årene.

Bortsett fra Sagene, som i dag har en stor opphopning av kommunale leiligheter, melder alle Oslos bydeler om et akutt behov for flere kommunale boliger.

– Jeg var nok mest overrasket over det store behovet for boliger til funksjonshemmede, sier sosialbyråd Anniken Hauglie.

800 millioner kroner

Bydelene melder at de mangler tilbud til rullestolbrukere, psykisk utviklingshemmede, personer med rus- og psykiatriproblemer, flyktninger og andre vanskeligstilte.

De neste fire årene vil byrådet øke boliginvesteringene med 800 millioner kroner til totalt 1,15 milliarder.

Oslo kommune skal kjøpe og også bygge selv der det trengs. I samme 4-års-periode foreslås det å øke startlånsordningen med 300 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner.

Eie sin egen bolig

I 2011 disponerte kommunen 11 897 boliger, hvorav kommunen selv eide 10 803.

Selv om byrådet foresløår å øke investeringene tror ikke Hauglie at kommunen vil komme i mål med å skaffe alle 2500 boligene som mangler, iløpet av de neste fire årene.

– Nå har vi lagt inn 1,15 milliarder kroner. De bruker vi til å investere i boligmassen, så vi kommer til å få dekket en stor del av behovet, sier sosialbyråden til NRK.

– Målet vårt er at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Disse boligene trenger Oslo kommune:

  • Oslo trenger tilsammen 2589 boliger
  • 1588 ordinære kommunale boliger til vanskeligstilte
  • 429 boliger tilrettelagt for personer med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri
  • 572 boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, herunder 268 boliger til psykisk utviklingshemmede og 162 boliger for rullestolbrukere