Frykter regionreformen gir permitteringer

LIER (NRK): På tross av uvanlig enkle og helt ideelle graveforhold denne vinteren, jubler ikke byggebransjen. De opplever nemlig at det er få oppdrag og lite å gjøre.

Gravemaskin har masse i grabben

Et byggeprosjekt i Lier er i gang. Lier Hageby skal bestå av flere sammenkjedede eneboliger.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Prosjektsjef for Aktiv veidrift, Niclas Persvik, forteller at regionreformen påvirker anleggsbransjen. Han mener mange kommuner trenger tid før de har organisert seg ferdig. Da er det tryggere å kutte i budsjettene og la være å lyse ut oppdrag, mener Persvik. Han hevder også at store endringer i Statens vegvesen er noe av grunnen.

Prosjektsjef for Aktiv veidrift, Niclas Persvik.

Det var en fin og mild dag å grave på i Lier. Men prosjektsjef for Aktiv veidrift Niclas Persvik er likevel bekymret for fremtiden.

Foto: Dana Khalouf / NRK

– Det påvirker oss, sier Persvik.

Han forteller at det er en bransje med små marginer, og når store oppdrag blir utsatt, får det konsekvenser.

– Må dere permittere?

– Det kan være konsekvensen, sier Persvik.

Enklere arbeidsforhold

Nå flytter vi masser, planerer, bygger murer og gjør alt mulig utenomhus, forteller maskinfører Daniel Olsen i Aktiv veidrift.

Hvordan hadde det vært hvis det var en vanlig vinter nå?

– Da hadde det ikke vært mulig, sier Olsen.

På anleggsplassen graver de til vann og avløp på nye tomter til det som skal bli kjedede eneboliger i Lier hageby.

Daniel Olsen sitter i gravemaskinen

Maskinfører Daniel Olsen trives med den milde vinteren.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Til å være januar er graveforholdene uvanlig enkle. Det er ikke tele i bakken, dermed slipper de å tine områdene de skal grave. I fjor på samme tid var bildet et annet. Da var det minusgrader og masse snø. Likevel er det ikke sikkert Olsen har nok å gjøre fremover.

Pessimisme i bransjen

Maskinentreprenørenes forening utførte en medlemsundersøkelse i november i 2019. Den avdekket at det er pessimisme i hele bransjen.

I november 2018 var bildet et annet. Da var bransjen optimistisk.

Sist desember rapporterte 34 prosent av medlemmene at de hadde dårlig med oppdrag og må få flere oppdrag i nær tid for å unngå permitteringer.

Andelen som meldte om få oppdrag seks måneder frem i tid har økt med 7,5 prosentpoeng fra 2018 til 2019.

Også Byggenæringens Landsforening opplyser at de merker konsekvenser av regionreformen.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens landsforening

Jon Sandnes, administrerende direktør for Byggenæringens Landsforening forteller at hans medlemmer er bekymret.

Foto: BNL

– Omorganiseringene tar så mye ressurser at enkeltprosjekter blir skjøvet på og forsinket.

Forutsigbarhet er helt sentralt for bransjen, og noen steder kan konsekvensen være permitteringer, men vi er ikke der enda hos oss. Det forteller administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

– Mine medlemmer er bekymret, sier han.

Permitteringer

Men flere steder i landet har det allerede gått så langt i anleggsbransjen at man har måttet permittere og si opp folk, ifølge fagbladet bygg.no. AF bygg opplyser til bygg.no at de ikke har klart å fylle på med nye prosjekter i høst og har måttet permittere.

– Vår klare oppfordring er at offentlige og statlige oppdragsgivere kjenner sin besøkelsestid og får oppdrag ut i markedet, sier Håvard Almås.

Han er kommunikasjonssjef i Maskinentreprenørenes forening. Han sier det er forståelig at det offentlige trenger tid til å områ seg etter regionreformen, men at det får klare konsekvenser.