Bygdefolk misliker ulven i Østmarka

Over halvparten av innbyggerne i Enebakk og Rælingen liker ikke ulven, og nesten like mange vil fjerne den. Alle angrepene i sommer har gjort folk mer skeptiske til ulv.

Gravid Ulv

LIKER IKKE ULVEN: Flere folk som bor nærme Østmarka misliker ulven etter alle angrepene i sommer.

Det viser en ny undersøkelse som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort.

Betydelige færre bygdefolk er positive til ulven nå enn for bare ett og to år siden.

– I 2013 var det vanligere at folk i Rælingen og Enebakk likte enn at de mislikte ulv i Østmarka, sier forsker Olve Krange ved NINA.

Nå viser tall fra årets undersøkelse at 51,6 prosent av de spurte i Enenbakk og Rælingen ikke liker ulven. I fjor var de flere ulvetilhengere enn ulvemotstandere.

Skjermdump misliker ulv i Østmarka

MISLIKER: Folk har blitt spurt om de liker eller misliker ulven i Østmarka.

Foto: Skjermdump

– Det er egentlig første gang vi obsererver at det er vanligere å mislike enn å like ulven.

Ulvesommer

Sommeren 2015 opplevde sauebønder å miste rundt 50 dyr og flere turgåere hadde nærkontakt med rovdyret. Til slutt valgte Enebakk kommune å advare skoler og barnehager fra å bruke skogen. Krange er ikke i tvil om at det er den negative omtalen av ulven som er årsaken.

– Ganske kort tid etter dette så vi fallet i positive holdninger på østsiden av Østmarka.

Forskerne har også spurt folk i Alna og Østensjø som også bruker Østmarka der den samme ulven ferdes. Her er det fortsatt slik at det er flere som er positive til ulv, også etter angrepene i sommer. Krange tror det er forskjellen mellom by- og bygdefolk som viser seg.

– Andelen aktive jegere er nok høyere i Rælingen og Enebakk enn det den er i bydel Alna.

Vil fjerne ulven

Det er ikke flertall for å fjerne ulven fra Østmarka, men undersøkelsen viser at flere ønsker den fjernet nå enn før. I Enebakk og Rælingen sier 48,2 prosent at de er enige eller ganske enige at ulven bør fjernes fra marka, i Oslo-bydelene er andelen 20,8. Selv om det er betydelig lavere, er det en økning fra 2013 og 2014.

Mange vil fjerne ulven fra Østmarka

VIL FJERNE DEN: Spørsmålet er om man vil fjerne ulven fra marka. Mange i Enebakk og Rælingen sier ja.

Foto: Skjermdump av rapport