Bydelskutt rammer eldre i Oslo

Leger er redd det vil bli vanskeligere for eldre i Oslo å få sykehjemsplass. Onsdag la byrådet frem sitt budsjettforslag for neste år, og der er det ingen vinnere.

Eldresenter

Samtidig som bydelene i Oslo får nesten 220 millioner kroner mindre å rutte med til neste år, har lønns- og prisstigning ført til dyrere sykehjemsplasser.

Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

Befolkningsveksten tvinger byrådet i Oslo til å spare nesten en halv milliard. Det er 65 millioner mer enn varslet, og betyr kutt på 1,4 prosent av driftsbudsjettet.

Og i motsetning til i fjor rammes også tilbud som skole og eldreomsorg hardt.

– Når sykehjemsplassene blir dyrere vil bydelene prioritere bruk av hjemmetjenester, og nedprioritere tildeling av sykehjemsplasser, sier hovedtillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo kommune, Pernille Bruusgaard.

Hun tror dermed at færre eldre vil få sykehjemsplasser i året som kommer.

Artikkelen fortsetter under bildet

Pernille Bruunsgaard

Hovedtillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo kommune, Pernille Bruusgaard er bekymret.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Bydelene får 220 millioner mindre

Samtidig som bydelene i Oslo får nesten 220 millioner kroner mindre å rutte med til neste år, har lønns- og prisstigning ført til dyrere sykehjemsplasser.

I dag er det ledige sykehjemsplasser i Oslo, men bydelene har ikke råd til å kjøpe plassene.

– Det er et paradoks at byrådet sier de skal bruke 200 millioner til å bygge flere sykehjem når man kutter 200 millioner kroner i budsjettene til bydelene. Da blir det i alle fall ikke kjøpt flere sykehjemsplasser, sier Helge Stoltenberg (Ap).

Artikkelen fortsetter under bildet

Helge Stoltenberg (Ap)

Helge Stoltenberg (Ap) i bydel Sagene mener det er et paradoks at byrådet sier de skal bygge sykehjem, men likevel ikke gir bydelene penger til å kjøpe plassene.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Han ligger an til å bli ny leder for bydelsutvalget på Sagene, den bydelen som må kutte mest.

Frykter mer sparing

Som nummer to på lista over kuttrammede bydeler, ligger Vestre Aker.

– Det er sjokk, sier bydelsutvalgsleder Elin Horn Galtung fra Høyre.

Hun stiller spørsmål ved hvor mye de skal kunne spare og samtidig ha en forsvarlig drift.

På Sagene mener Helge Stoltenberg at byrådets planer om å bygge flere sykehjem ikke gir mening, når bydelene får mindre penger å kjøpe sykehjemsplasser for.

– Hva man skal med flere sykehjem når bydelene ikke råd til å kjøpe plassene? Det må byrådet gi et godt svar på, sier Stoltenberg.

Stoler på bydelene

Anniken Hauglie, byråd i Oslo

Anniken Hauglie sier byrådet nå gjennomgår tildelingspraksisen for sykehjemsplass.

Foto: Bjørn Ove Fjellandsbø

Byård for velferd og sosiale tjenester, Anniken Hauglie mener det er bydelenes oppgave å gi de eldre det de faktisk har behov for.

– I dag er det mellom 80-85 ledige sykehjemsplasser. Dette er bare en del av det totale omsorgstilbudet vi har til de eldre. Mange vil bo hjemme så lenge som mulig, og da kan hjemmehjelpstjenester være egnet. Jeg føler meg trygg på at bydelene klarer å foreta gode faglige avgjørelser ut ifra de behovene de eldre har.

– Blir det vanskeligere å få sykehjemsplasser i Oslo?

– Det viktigste er at bydelene sørger for å gi de tjenestene de eldre faktisk har behov for. Vi gjennomgår nå tildeligspraksisen i bydelene, for å se om det bør gjøres endringer, men det er for tidlig å si noe om nå, sier Hauglie.