Hopp til innhold

Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker topper de fleste levekårsstatistikker; det er for eksempel her folk lever lengst og tjener best. Høyre har rent flertall i bydelsutvalget.

Holmenkollen
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Bydel Vestre Aker består etter bydelsreformen i 2004 av de gamle bydelene Røa og Vinderen.

Vestkantbydelen strekker seg fra Frøen til Holmenkollen og domineres av villabebyggelse. Også Sørkedalen ligger administrativt under Vestre Aker. 

Offisiell hjemmeside for bydel Vestre Aker

Aktuelle saker

Trafikken er en belastning også for folk i Vestre Aker. Røatunnelen har vært et krav i en årrekke.

Utbedring av Smestadkrysset, Vinderenkrysset og bedre trafikkløsninger til Holmenkollen er lokale kampsaker. Bedre standard og flere avganger på Holmenkollbanen er en annen.

Selv om det skal bygges ny Holmenkollbakke, har bydelen stor mangel på idrettshaller og andre idrettsarenaer for barn og unge.

Bydelen har en stor andel sterkt pleietrengende innbyggere, noe bydelspolitikerne mener de ikke får tilstrekkelig kompensert for.

På utbyggingssiden skaper fortetting i villastrøk debatt. Omstridt er også den økende boligbyggingen på oversiden av Holmenkollbakken, som mange mener setter åsens grønne profil i fare.

I tillegg til bydelenes ordinære oppgaver har Vestre Aker ansvar for å behandle klager på lokale byggesaker.

Politisk situasjon

Gamle bydel Røa hadde direkte valg til bydelsutvalget i 1995 og 1999. Ordningen ble videreført i den nye bydelen i 2003.

Les mer om Direktevalg til bydelene

Høyre fikk 50,7 prosent av stemmene ved bydelsvalget for fire år siden. Det store spenningsmomentet er om partiet klarer å beholde det rene flertallet i bydelsutvalget.

Ved stortingsvalget i 2005 stemte bare 36,7 av befolkningen Høyre. Hovedforklaringen er taktisk stemmegivning til Venstre for å få partiet over sperregrensen på Stortinget.

Venstre fikk 16,5 prosents oppslutning og var jevnstore med Fremskrittspartiet.

Trolig ble Høyre også straffet av velgerne for partiets ja til amerikansk ambassade på Huseby. Ambassadeeffekten kan gjøre seg gjeldende også ved årets bydelsvalg.

En tradisjonell skillelinje mellom venstre- og høyresiden er synet på konkurranseutsetting og kommunale kontra private løsninger, særlig innen eldreomsorgen.

Tidligere valgresultater i Vestre Aker