Hopp til innhold

Bydel Østensjø

Bydel Østensjø er den tredje største av Oslos bydeler i folketall. Bydelen ble til da Manglerud, Østensjø og Bøler ble slått sammen ved bydelsreformen i 2003.

Svaner ved Østensjøvannet
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Bydelen grenser til Østmarka.

Området rundt Østensjøvannet har vært vernet som naturreservat siden 1992 og har et av Nord-Europas mest mangfoldige dyre- og fugleliv.

Bydelen har variert bebyggelse med typiske drabantbyer som Manglerud, Bøler, Bogerud og Oppsal og betydelige innslag av rekkehus og småhus.

Offisiell hjemmeside for bydel Østensjø

Aktuelle saker

Bydelen profilerer seg som Kulturbydelen Østensjø og har satset mye på å skape gode betingelser for det lokale kulturlivet.

Høyresiden mener at kultursatsingen har gått utover tilbudet til bydelens eldre og viser blant annet til nedleggelsen av Abildsø eldresenter.

Bydelen har få store utbyggingsprosjekter og er den bydelen i Oslo der det forventes lavest befolkningsvekst i årene som kommer.

Bydelen vil ha full barnehagedekning i høst.

Den største miljø- og samferdselssaken er kravet om Manglerudtunnelen.

Politisk situasjon

Gamle bydel Bøler hadde direkte valg til bydelsutvalget i 1995 og 1999. Ordningen ble videreført i den nye bydelen i 2003.

Les mer om Direktevalg til bydelene

Arbeiderpartiet og SV har rent flertall i bydelsutvalget, og spenningsmomentet er om partiene klarer å beholde hegemoniet.

En tradisjonell skillelinje mellom venstre- og høyresiden er synet på konkurranseutsetting og kommunale kontra private løsninger, særlig innen eldreomsorgen.

Også kultursatsingen er omstridt.

Tildligere valgresultater i Østensjø