Byaktivist refser Bane Nors «barcode»-prosjekter

Bane Nor Eiendoms «barcode»-prosjekter er mer inspirert av nye kinesiske millionbyer enn norske småbyers egenart, mener kjent byaktivist.

Ny bydel planlagt i Moss

Moss slik byen kan bli seende ut mot fjorden om noen år, dersom Bane Nor Eiendom får gjennom byggeplanene sine. Det statlige jernbaneselskapet vil bygge ut stort i en rekke norske byer.

Foto: Dark og Vismo arkitekter

NRK fortalte denne uka at Bane Nor Eiendom har flere store «barcode»-lignende prosjekter på tegnebrettet. Det gjelder blant annet for Moss, Hamar og Sandnes.

Planene møter kraftig kritikk fra en av initiativtakerne til gruppen Arkitekturopprøret, jurist og «stedsaktivist» Audun Engh.

– Det man gjør her er å bygge i norske småbyer som om de var storbyer. Offentlig eide selskaper som sitter på tomter er blitt de verste eiendomsspekulantene i Norge, sier Engh.

Oslos mini-Manhattan

Byaktivist og jurist Audun Engh foran Oslos Barcode-rekke. Han har i en årrekke vært motstander av denne type utbygginger.

Foto: Trygve Indrelid / Aftenposten

Han ber Bane Nor Eiendom i stedet starte med blanke ark og spørre «hva trenger denne byen?».

– Vi vet fra før at folk ønsker middels høyder, ikke mer enn fire-fem etasjer og en skala som er mer menneskelig. Gater som ikke er for brede og bygninger som ikke er for store. Rett og slett skape et gateliv og et hyggelig bymiljø.

Innbyggerne lite med i prosessen

I Moss ønsker Bane Nor Eiendom å bygge et "barcode"-prosjekt på opptil 100.000 kvadratmeter, med boliger som hovedfokus, og fjorden som nærmeste nabo.

Bystyret i Moss har vedtatt at nytt dobbeltspor og ny stasjon skal ligge nær der den gamle stasjonen ligger, mot fjorden i sør. Det til tross for at bysentrum vokser mest i den andre retningen, mot nord.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss mener prosjektet er godt forankret, i hvert fall i offentlige etater.

– Det er et stort byutviklingsprosjekt. Derfor må vi se mest mulig helhetlig på det og planlegge kollektivbruk, gange og sykkelbruk.

I arbeidet med Sjøsiden har alle de offentlige aktørene vært inne; kommunen, fylkeskommunen, Vegvesenet og Bane Nor. Men i mindre grad befolkningen.

Bryggekanten i Moss

Bryggekanten i Moss ble et stort boligprosjekt som har privatisert et viktig område mot Mossesundet. – Det var ikke slik vi ønsket, sier ordfører Hanne Tollerud.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

Politikerne i Moss ønsker å unngå en ny situasjon som da et stort boligprosjekt sentralt i byen mot Mossesundet, bare ble et boområde uten liv på gateplan.

– Vi har noen erfaringer som vi ikke har vært særlig fornøyde med. Bryggekanten-prosjektet har privatisert en del av sentrum som ikke blir brukt av innbyggerne.

– En vinn vinn-situasjon

Konserndirektør i Bane Nor Eiendom, Petter Eiken

Konserndirektør i Bane Nor Eiendom, Petter Eiken, mener byene vinner på den voldsomme utbyggingen ved at det skapes enda større interesse blant eiendomsutviklere.

Foto: Bane Nor Eiendom

Petter Eiken er konserndirektør i Bane Nor Eiendom, som planlegger 1,5 millioner kvadratmeter eiendomsutvikling i et tjuetalls norske byer.

Han er mener byene er tjent med å inngå samarbeid med det statlige jernbanekonsernet.

– Det er en vinn vinn-situasjon. God byutvikling rundt jernbanen vil skape større verdier for eiendomsutviklere og kommunen som eiendomsutvikler, og det må man jo glede seg over, for da har man skapt et godt og vitalt bysentrum.

Audun Engh foreslår å inkludere befolkningen på denne måten;

"Barcode"-planer for Hamar

Hamar kan få en storstilt utbygging mot Mjøsa i regi av Bane Nor Eiendom. Inntektene av utbyggingen skal gå til jernbaneutbygging og banedrift.

Foto: Bane Nor

– Arrangér plansmier, der lokale aktører og fagfolk lager en byplan fra bunnen og utvikler en enighet. Kanskje må utbyggerne redusere litt på høydene og legge litt mer tid og penger i en vakker bebyggelse og ikke bare masseproduserte "kasser".

Engh mener Bane Nor Eiendom vil få igjen gjennom økt oppslutning om byggeprosjektene, styrket omdømme og forutsigbarhet ved at det blir færre protester og klager.