Busser slipper bompenger

Busser i rutetrafikk slipper bompenger ved Svinesundsforbindelsen. Dette vil spare svensk og norsk busstrafikk for opptil to millioner kroner i året.

Bomstasjon ved gamle Svinesund bru
Foto: Rainer Prang / NRK

Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk sier dette vil bety mye for lokaltrafikken over grensen.

 - Det gjør at vi kan klare å opprettholde tilbudet ut 2007, og øker mulighetene for at vi kan beholde et lokaltilbud over grensa, sier han.

Bomstasjonene på Kambo i Moss og på Svinesund, tok til sammen inn 213 millioner kroner i fjor.

På Svinesund begynte innkrevingen på tre av fire bomstasjoner midt i juni i fjor.  

Buss med EU-støtte

Etter 25 år med diskusjoner ble det endelig opprettet en grensebuss som et prøveprosjekt mellom distriktene på norsk og svensk side ved Svinesund i 2005.

Prosjektet koster 7 millioner kroner, og utgiftene deles mellom EU og den norske stat.  

Fra årsskiftet 2006/2007 opphører støtten fra EU, og prosjektet skal evalueres.

Bompenger og få passasjerer

Oppslutningen om rutetrafikken over grensen har ikke vært den beste. I april i år pekte Østfolds fylkesrådmann, Atle Haga, på at hvis tilbudet skal kunne opprettholdes må offentlige myndigheter yte tilskudd.

Forholdet med avgifter i bomstasjonene har vært et viktig element  for busselskapet å få avklart, og med et fritak for bomavgift  er mulighetene styrket for å kunne opprettholde tilbudet.