Budsjettsprekk og nye forsinkelser for Deichmanske

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skulle egentlig stå ferdig neste høst. Nå blir det trolig tre år forsinket og prislappen sprekker med over en halv milliard kroner.

Deichmanske

Det bygges for fullt på det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Likevel blir oppstarten kraftig utsatt, trolig kan Deichman først åpne dørene sommeren 2019.

Foto: Emilie H. Saksæther / NRK

Da bystyret vedtok å bygge det nye biblioteket i 2013 ble prisen satt til 2.6 milliarder kroner, og man forventet at bygget skulle stå ferdig i september 2016.

Nå viser en ny gjennomgang fra Holte Consulting at oppstart neppe blir før midten av 2019, og prisen kommer trolig på over 3.1 milliarder kroner.

Holte Consulting bekrefter at det er betydelige utfordringer knyttet til kostnad og fremdrift i prosjektet.

«Rapporten viser at situasjonen for prosjektet er alvorlig», heter det i byrådens redegjørelse etter at de fikk den endelige konsulentrapporten i går.

Nå anbefaler selskapet at det blir gjort en skikkelig evaluering av prosjektets ledelse, organisering, anskaffelsesstrategi og entrepriseoppdeling.

Flytter ansvaret

Eli Grimsby og Hallstein Bjercke

Eli Grimsby overtar nå ansvaret for videre bygging av hovedbiblioteket. Her står hun sammen med kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Foto: Olav Juven / NRK

Det er flere grunner til budsjettsprekken, ifølge rapporten.

«Økningen er dels relatert til arbeider som allerede er igangsatt/gjennomført (..) utgifter knyttet til tetting av byggegrop og en vurdering om at kostnadene er undervurdert i gjenstående entrepriser».

For å styrke oppfølgingen for biblioteket fremover, fremskynder byrådet en planlagt omorganisering.

Denne omorganisering var planlagt i sommer, men byråden mener at situasjonen som har oppstått er så viktig at dette gjennomføres allerede nå. Dermed blir den tidligere OL-direktøren Eli Grimsby ansvarlig fremover, i det som heter Midlertidig etat/Kultur- og idrettsbygg (KID).

En rekke problemer

I januar i fjor begynte byggingen av hovedbiblioteket i Bjørvika, like ved siden av Operaen.

I mai i fjor ble det kjent at byggearbeidene var kraftig forsinket, og ikke ville stå klart før første halvår i 2018. I tillegg ble det klart at bygget ville bli dyrere. Problemene skyldtes blant annet anbudsrunden.

I oktober redegjorde kulturbyråden for at store vannlekkasjer i byggegropa gjorde at oppstarten av Deichmanske ble utsatt først i tre måneder, så i ytterligere fire måneder. Samtidig varslet byråden at budsjettet kom til å ryke.

Samtidig ble det varslet en ekstern gjennomgang av prosjektet - både økonomien og fremdriften - og det er denne gjennomgangen som nå er klar.

For å få årets Oslobudsjett i havn gikk byrådspartiene med på å gå gjennom kostnadene ved det nye biblioteket. Resultatet ble et kutt på 39 millioner kroner.