Bryter svevestøv-grense

For første gang siden 2013 klarer ikke Oslo minimumskravet for kvaliteten på utendørslufta. Det vil si at de bryter grenseverdiene for svevestøv. Det viser Miljødirektoratets foreløpige tall for luftkvalitet i norske byer og tettsteder for 2020.