Bryter fortsatt loven på Villa Eik

ØKERN/OSLO (NRK): Med sin tunge autismediagnose trenger Lars trygghet og omsorg fra en kompetent, liten stab som kjenner ham. I stedet fant Helsetilsynet stor vikarbruk, lite formell kompetanse og dårlig opplæring.

Loven brytes fortsatt i driften av et boligfellesskap for utviklingshemmede i Oslo.
Helsetilsynet påpeker samme lovbrudd som Fylkesmannen har gjort ved Villa Eik på Økern.
Foreldre og verger fortviler over at barna deres ikke får den omsorgen de trenger.

BOR PÅ VILLA EIK: Lars er 26 år og bor på Villa Eik. Hans mor Gro Greftegreff forteller at sønnen hennes ikke har det så bra som han burde.

Over to år etter at Fylkesmannen la fram sin rapport om botilbudet Villa Eik på Økern i Oslo, finner Helsetilsynet de samme lovbruddene. Nå vil de kreve endringer dersom bydel Bjerke ikke kan dokumentere et bedre tilbud til tre av brukerne.

Skader seg selv i frustrasjon

En av brukerne er 26 år gamle Lars. Han er avhengig av strenge systemer, og at alle rundt ham gjør ting på samme måte.

Men i løpet av sju måneder hadde 71 ansatte kontakt med Lars, ifølge Fylkesmannen. Det til tross for at Fylkesmannen tidligere har slått fast at det ikke må være flere enn et tjuetalls behandlere rundt ham i løpet av året.

Det bekymrer mor og verge Gro Greftegreff.

– Det største problemet er at personalet har uensartet praksis. Lars blir kjempefrustrert. Han skaller hodet i veggen, og skader seg selv, sier hun.

Jonas er 22 år og bor på Villa Eik i Oslo

Jonas er 22 år gammel. Han har en tung autismediagnose og faste rammer rundt seg på Villa Eik. Det får han ikke, mener moren Eva Fürst.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

I naboleiligheten bor 22 år gamle Jonas. På soverommet hans er lampene ødelagt. Når han blir frustrert over å ikke bli forstått skader han seg selv og tingene rundt seg.

Mor og verge Eva Fürst forteller at sønnen har en tung autismediagnose, og at han trenger stabilitet og folk som kjenner ham rundt seg.

– Hvis han hadde hatt det bedre, hadde sluppet å uttrykke seg ved å ødelegge alt han har, sier hun.

Alvorlige avvik

Foreldrene har kjempet i flere år for at den lovpålagte omsorgen skal bli bedre. I 2009 sendte de inn sine første bekymringsmeldinger, og i 2012 skrev NRK at vergene til 10 av 14 beboere hadde engasjert advokat. Det samme året la Fylkesmannen fram sin rapport fra Villa Eik. Den avdekket alvorlige avvik og systemsvikt på flere områder.

Mødrene understreker at de ikke kritiserer de ansatte, men et system med for mange vikarer og lite opplæring.

Bydelsdirektøren i Bydel Bjerke, Kari-Anne Mathisen, sier til NRK at hun ikke vil uttale seg i saken, og at de jobber kontinuerlig med å bedre tilbudet ved boligene.

Gro Greftegreff og Eva Fürst leser brevet fra Helsetilsynet

BEKREFTER LOVBRUDD: Gro Greftegreff holder brevet fra Helsetilsynet i hendene. – Dette er det brevet jeg har blitt mest glad for å få i hele mitt liv, sier Gro Greftegreff.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK