Brynjar Høidebraaten ny fylkesleder

Brynjar Høidebraaten er valgt til ny fylkesleder i Østfold KrF, det skriver fylkeslaget i en pressemelding. Olav Moe har vært fylkesleder i 6 år og kunne etter loven ikke gjenvelges. Høidebraaten er gruppeleder i Våler KrF og har sittet 16 år i kommunestyret i Våler hvorav 10 år i formannskapet. Høidebraaten jobber som grunnskolelærer på barnetrinnet.