Hopp til innhold

Brukte fem timer på å finne brannen

Brannvesenet brukte opp mot fem timer på å lokalisere brannen i Oslotunnelen, som kun tok en halvtime å slukke. Bedre kommunikasjon med Jernbaneverket hadde gjort slukningsarbeidet lettere.

Røyk i Oslotunnelen

Brann i Oslotunnelen, 16. desember.

Foto: Mohammed Alayoubi/NRK / NRK

Mangel på kommunikasjon og vanskelige forhold gjorde at brannslukkingen i Oslotunnelen 16. desember ikke fungerte optimalt.

Brannvesenet brukte opp mot fem timer på å lokalisere brannen som kun tok en halvtime å slukke.

– Nå var vi heldige fordi det var brann i en kabel. Neste gang kan det være brann i et persontog. Da er det viktig at ting er på plass, og at samarbeidet fungerer best mulig, sier beredskapsansvarlig i Oslo brann og redningsetat, Trond Harald Hansen.

Fikk feilmeldinger

Han sier Jernbaneverket ikke oppga korrekt åsted for brannen.

– Vi fikk innledningsvis beskjed om at det ikke var noen kabler der det brant, men det viste seg at det var det jo. I tillegg fikk vi feil beskjed når det gjaldt hendelsesstedet. Det gjorde at vi konsentrerte oss om det område hvor brannen ikke var, sier Hansen.

Trude Isaksen

Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Jernbaneverket er også enig i at det tok for lang tid å komme inn i tunellen. Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Trude Isaksen, sier det blant annet skyldes alt utstyret brannvesenet ville ha fraktet inn i tunnelen.

– Da brannvesenet kom til stedet jobbet vi med vogner som kunne frakte utstyret som brannvesenet ønsket å ha inn i tunnelen. Det tok litt tid. Denne saken gransker vi, og vi skal sørge for at beredskapen er raskere på plass ved senere anledninger, sier Isaksen.

Rehabilitering

Oslotunnelen har lenge vært under rehabilitering.

– Den gamle ledningen som var i Oslotunnelen var i så dårlig forfatning at vi fjernet den, med tanke på å innstallere en ny ledning. I mellomtiden har vi hatt tankvogner på plass ved Oslo S for å ha vann tilgjengelig for tunnelen, sier Isaksen.

Brannvesenet i Oslo sier de ikke har fått beskjed om dette.

– Vi avventer en tilbakemelding på kompanserende tiltak på grunn av bortfall av denne slukkebrannsledningen. Den har vi ikke fått ennå, sier Hansen.

Skal møtes for bedre kommunikasjon

Nå vil Oslo brann- og redningsetat sette seg ned med Jernbaneverket for å forbedre kommunikasjonen og brannsikkerheten i tunnelen.

– Kommunikasjonen kan alltid bli bedre. Når brannvesenet melder fra til oss om at de ikke er fornøyd, så tar vi det på største alvor, sier Isaksen.