Hopp til innhold

Brukte millioner uten godkjenning

Bystyret i Fredrikstad godkjente aldri å bruke ekstra millioner på å bygge parkeringshuset i Apenesfjellet.

Parkeringshuset i Apenesfjellet i Fredrikstad

Budsjettsprekken for byggingen av parkeringshuset i Apenesfjellet endte på nesten 15 millioner kroner.

Foto: Camilla Næss / NRK

Den totale prisen for byggingen av anlegget, som sto ferdig i april 2010, endte på 117,6 millioner kroner – 20,4 millioner mer enn budsjettert.

Plan- og byggekomiteen sa ja til å bruke mer penger enn budsjettert, men det er kun bystyret som kan endre budsjettrammene for et investeringsprosjekt.

– Jeg synes at dette er en uting, og det skal ikke forekomme. Bystyret er kommunens øverste organ og skal være de som har oversikt og kontroll på dette. Til syvende og sist er det de som har det siste ordet – uansett, sier leder av kontrollutvalget Lars Petter Kuran i Fredrikstad kommune.

Sprekk på 15 millioner

Sprengning i Apenesfjellet

Den første dynamittladningen i forbindelse med byggingen av parkeringshuset ble avfyrt i 2008.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Byggingen av parkeringshuset i Apenesfjellet startet for seks år siden – etter omfattende politisk behandling.

Etter at de bortsprengte steinmassene ble solgt for 4,6 millioner kroner, en inntekt som opprinnelig ikke var budsjettert med, og et tilskudd på én million kroner fra belønningsordningen, endte merforbruket på 14,8 millioner kroner.

Nå skriver rådmannen selv i sin innstilling til bystyret 23. januar at Plan- og byggekomiteen har vært løpende orientert og har godkjent nødvendige tiltak og ekstrakostnader.

Men det er altså kun bystyret som kan gi mer penger til et investeringsprosjekt som Apenesfjellet parkeringshus.

– Dette viser bare hvor viktig det er for oss å få en klar rollefordeling i Fredrikstad kommune, og at vi ser på dette med prosjektstyring spesielt, sier Kuran.

– Bedre sent enn aldri

Videre skriver rådmannen at prosjektet utfordrer roller og ansvar mellom Plan- og byggekomiteen og bystyret.

I høst ble det derfor satt i gang et prosjekt som skal klargjøre rollefordelingen og rutinene. På høy tid, mener Kuran.

– Det er ingen tvil om at dette er noe som må ryddes opp i. Klare roller må settes. Også er det noe med at det er bedre sent enn aldri, sier han.