Bruker vaier likevel

Det settes opp vaier-rekkverk på E6 til tross for at samferdselsminister Liv Signe Navarsete forrige uke bestemte at slike rekkverk ikke lenger skal brukes.

Midtrekkverk
Foto: Morten Holm / Scanpix

Forbudet mot slike vaiere kom etter bekymringsmeldinger fra motorsyklister.

De frykter store skader på førerne dersom de kolliderer med vaierne.

Ansvarlig for utbyggingen av E6, Erik Gressløs, sier at de har fått tilatelse av samferdselsdirektoratet til å fortsette oppsettingen, fordi det hadde blitt kostbart og upraktisk om arbeidet skulle stoppes nå.

Hadde gjort klart alt

- Vi setter opp rekkverk på strekningen mellom Åsgård til Solli. Vi hadde allerede satt opp fundamentene, og det hadde blitt svært mye arbeid å bytte ut dette nå, sier Gressløs.

Han er glad for at de har fått tilatelse til å likevel bruke vaierne.

- Det kunne i verste fall ha forsinket byggingen av E6 dersom vi skulle ha endret midtdelere så sent. Denne strekningen er tre kilometer lang, på resten av E6 kommer vi ikke til å bruke slike vairer ettersom departementet har bestemt at de ikke lenger skal brukes, sier Gressløs.

Det er bestilt tre mil med vaier til E6 gjennom Østfold, som nå ikke kommer til å bli brukt.