Hopp til innhold

Bruker fredagsbønnen til å snakke om stortingsvalget

Islamic Cultural Centre-moskeen i Oslo vil skape politisk engasjement blant muslimer og inviterer til debatt. Valgdeltakelsen i stortingsvalg blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har ligget på rundt 50 prosent ved de fire siste stortingsvalgene.

Imam Hamid Farooq

VIL ENGASJERE: Å delta i valget er vår plikt, sier imam Hamid Farooq.

Foto: Fouad Acharki / NRK

2000 muslimer er med på fredagsbønnen i Islamic Cultural Centre-moskeen på Grønland hver uke. Før bønnen er det vanlig at imamen holder en fredagstale, en såkalt khutba. Talen kan handle om religion, politikk og andre samfunnsaktuelle temaer.

Nå som stortingsvalget nærmer seg, mener imam Hamid Farooq at det er naturlig å snakke om stortingsvalget i bønnehuset.

– Som muslim og norsk statsborger er jeg pliktig til å forsøke å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve i. For å klare det, er det viktig å delta i stortingsvalget.

Halvparten stemmer ikke

Ved forrige stortingsvalg deltok 78 prosent av de stemmeberettigede i Norge. Blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, det vil si innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, var valgdeltakelsen bare 53 prosent, ifølge SSB. Mange av dem har bakgrunn fra muslimske land.

Kvinner i innvandringsgrupper deltok også mer ved forrige stortingsvalg enn menn. Slik har det vært de fire siste stortingsvalgene. Til sammenlikning stemte enda færre ved forrige kommunevalg hvor deltakelsen i denne gruppen var på rundt 40 prosent.

– Vil skape engasjement

Ayusha Awan

Ayusha Awan, talsperson for ungdomsgruppa i Islamic Cultural Centre-moskeen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Denne uken arrangerer moskeen Islamic Cultural Centre en valgdebatt for å øke valgdeltakelsen blant de som går der.

– Jeg tror det er veldig mange unge som ikke interesserer seg for politikk, men valget angår dem. De tenker kanskje at dette er kjedelig, men det er det ikke når de begynner å interessere seg og forstå hva de ulike partiene mener.

Aisha Naz Bhatti

Aisha Naz Bhatti, Senterpartiets førstekandidat i Oslo.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Det sier Ayusha Awan, talsperson for ungdomsgruppa ved moskeen. Ukas valgdebatt skal blant annet handle om norske verdier, fremmedfrykt og utdanning. En av politikerne som er invitert er Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti.

Hun tror folk tenker at deres stemme ikke er av betydning.

– Det er trist. I andre deler av verden er det krig og konflikter for å skape et demokrati. Her har vi et så velfungerende demokrati, der alle får en mulighet til å påvirke resultatet og samfunnsutviklingen. Det er en plikt å stemme, sier Bhatti.

– Finn ut hva partiene står for

Under kan du se imam Farooq tale på urdu om valget etter en fredagsbønn. Dette er oversettelsen:

«Jeg ber dere aktivt delta.

De representantene som snakker om å bedre muslimenes kår, de som snakker for muslimene, være de er muslimer eller ikke-muslimer selv, gi stemmene til dem, til de partiene hvis manifest er riktig, gi stemmene til dem.

Før jeg kom til fredagsbønnen så jeg gjennom avisene om våre politiske partier, de 7–8 partiene som er og hva deres ståsted er. Jeg vil oppfordre dere også til å finne ut. Jeg ber dere alle om å lese alle vedtakene som partiene hadde før valget. Les gjennom partiprogrammene, så får dere vite partienes standpunkt».