Hopp til innhold

Bruker 1 million for mye hver dag

Helse Sør-Øst er kalt inn på helseministerens kontor. De må svar på hvorfor Oslo universitetssykehus bruker over 1 million kroner for mye hver eneste dag.

Ullevål sykehus

Oslo Universitetssykehus har fått en ny virkelighet etter den gigantiske sykehussammenslåingen. Nå er de er nødt til å spare inn både penger og ansatte.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Storsykehuset får krass kritikk for at det ikke har klart å kutte i bemanningen, og må fredag møte for å forklare seg til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap).

– Helseministeren vil når hun kommer tilbake fra New York, ha et foretaksmøte med Helse Sør-Øst. Det er viktig med tett oppfølging av de sykehusene som bruker mer enn det Stortinget har bevilget, sier statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Helse Sør-Øst må fredag i møte med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) for å snakke om det enorme pengeforbruket.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Kan gå utover pasientene

Gigantsykehuset sliter med et overforbruk på opp mot 50 millioner kroner i måneden.

Kåss sier det er bekymringsfullt at Oslo universitetssykehus fortsetter å bruke mer penger enn det har fått bevilget.

– Slik som det er nå, hvor Oslo universitetssykehus bruker langt mer enn det de er tildelt, så vil det gå ut over pasientene. Selv om totalsummen er økt kraftig, kan overforbruket til sjuende og sist gå ut over andre sykehus i Helse Sør-Øst.

339 stillinger skal bort

Helseforetaket har et mål om å kutte 339 nye stillinger ved Oslo
universitetssykehus i 2011.

Innenfor Oslo kommune sogner i dag 250.000 til storsykehuset, men da 160.000 av pasientene som hadde tilhørt Aker, ble overført til Akershus universitetssykehus fra nyttår, forsvant også 1,7 milliarder kroner fra budsjettet.

– Når man flytter på 160.000 pasienter, må ressursene nødvendigvis følge med, sier Robin Martin Kåss.

Mistet tiliten

Helse Sør-Øst krever at storsykehuset kutter i utgiftene, og sendte for to uker siden informasjon om at de ønsker månedlige rapporter fra klinikklederne ved sykehusene om kostnadskontroll og bemanningskutt, skriver Aftenposten.

Hos de tillitsvalgte ved sykehusene er man sterkt kritisk til rapporteringskravet. De mener fokus er på økonomi framfor pasientene og sier de har mistet tilliten til Helse Sør-Øst.

– Vi opplever det som å bli satt under administrasjon. Det som er alvorlig, er at de kun er opptatt av rapportering på økonomi og bemanningskutt, og ikke samtidig ber om en oppfølging på pasientsikkerhet og kvalitet, sier Aasmund Bredeli,
foretakstillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus til avisa.

– Ny virkelighet

Bente Mikkelsen har tidligere sagt til Klassekampen at Oslo-sykehusene ikke har klart å tilpasse kostnadene til sin nye virkelighet, med færre pasienter og en gigantisk sammenslåing.

– De får minst like mye penger per pasient som før fusjonen og har likevel pådratt seg et stort underskudd. Oslo-sykehusene behandler færre pasienter enn før fusjonen og har ikke tatt ned tilsvarende på bemanningen, sier hun.

Hun presiserer at Helse Sør-Øst ikke har satt sparekrav i forbindelse med fusjonen, men tvert imot styrket økonomien med en blanding av lån og tilskudd.

Helse Sør-Øst