Lan Marie Berg
Foto: Anders Fehn / NRK

Brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo

Oppsummert

Arbeidsmiljøloven er brutt over 65.000 ganger ved sykehjemmene i Oslo kommune. Etter at NRK meldte om over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater, besluttet Arbeidstilsynet å åpne tilsyn med hele kommunen.

  • Færre brudd på arbeidsmiljøloven

    Tall fra oktober og november viser at Renovasjons- og gjenvinningsetaten, tidligere Energigjenvinningsetaten, kun hadde to brudd på arbeidsmiljøloven i hver av de to høstmånedene. Etaten har jobbet aktivt for å redusere slike brudd.