Brøyter Imingfjell allikevel

Villreinflokkene som stod ved Imingsfjellveien har flyttet seg og Buskerud fylkeskommune har derfor bestemt at fylkesveien over Imingfjell allikevel kan brøytes før påske. Brøytingen starter i dag og veien vil trolig bli åpnet for trafikk i løpet av tirsdag 27. mars.

Brøyter veien over Imingfjell
Foto: Kjell Wold / Statens Vegvesen