Brødre dømt for organisert korrupsjon i Bærum

En tidligere vedlikeholdssjef i Bærum kommune og en av hans brødre, er for andre gang dømt for organisert kriminalitet.

Bærum kommune

En tidligere vedlikeholdssjef i Bærum kommune er også i lagmannsretten dømt for organisert kriminalitet.

Foto: NRK / NRK

– Juryen må mene at dette skjedde som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, altså at min klient og hans to brødre utgjorde en organisert kriminell gruppe i lovens forstand, sier Terje Grønn som er forsvarer for den hovedtiltalte til NRK.

Han sier de hadde et håp om å ikke bli dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens paragraf 60a.

– Både han og vi er skuffet over det. Vi hadde et håp om at vi skulle nå fram og at han ikke skulle bli dømt etter den paragrafen. Det øvrige har han erkjent skyld for, sier Grønn.

Omfattende korrupsjon

I 2009 ble den tidligere eiendomssjefen i kommunen, hans to brødre og nevø dømt i Asker og Bærum tingrett for omfattende korrupsjon og overfakturering for mange millioner kroner fra Bærum kommune.

Nå er de funnet skyldige også i Borgarting lagmannsrett, skriver Budstikka .

Den tidligere ansvarlige for malearbeider i Bærum kommune ble dømt for å ha gitt håndverksoppdrag mot betaling til flere håndverkere, deriblant til sine to brødre og sin nevø. I tillegg til korrupsjon ble de tre brødrene dømt for organisert kriminalitet.

Fikk fem og et halvt år i tingretten

Hovedmannen ble dømt til fengsel i fem og et halvt års fengsel. Totalt åtte personer ble dømt i saken i tingretten.

I tingretten ble også en 53 år gammel tredje bror dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i samme sak, men han fikk i fjor høst saken utsatt på grunn av sykdom. Denne saken blir avgjort på et senere tidspunkt, ifølge avisa.

Den nye straffeutmålingen fra lagmannsretten blir klar torsdag.