Breivik flyttes fra Ila fengsel

Anders Behring Breivik flyttes på nytt til avdelingen for særskilt sikkerhetsnivå ved Skien Fengsel. Han har selv flere ganger søkt om overflytting.

Brevik skal flyttes til Skien fengsel

FLYTTES: Det er ikke klartlagt når Breivik vil bli overført eller hvor lenge han vil bli sittende i Skien. Han vil etterhvert bli overført tilbake til Ila.

Foto: NTB scanpix, Schrøder, Tor Erik / NRK

– Jeg kan bekrefte at det i begynnelsen av juni ble truffet en beslutning i kriminalomsorgens sentrale forvaltning om at Anders Behring Breivik skulle flyttes til avdeling for særlig sikkerhetsnivå i Skien fengsel, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandlie til NRK.

Breivik har tidligere klaget over soneforholdene på Ila, og i januar anmeldte han direktøren for Ila fengsel og justisminister Grete Faremo. Han hevdet da at han ble utsatt for tortur.

Likevel sier Sandlie at flyttingen er rutinemessig.

– Det er ingen spesiell dramatikk i dette. Det er måten vi jobber på i kriminalomsorgen, at særlig krevende innsatte tidvis blir flyttet mellom ulike anstalter.

Har selv søkt om flytting

Breivik er i dag den eneste fangen ved høysikkerhetsavdelingen på Ila, ett av tre fengsler som har en slik avdeling i Norge. De to andre er Ringerike og Skien. Han har i en kort periode også tidligere sittet i Skien fengsel.

– Han har selv søkt om å få flytte flere ganger. Men det er ikke derfor han nå blir flyttet, sier Sandlie.

Det er ikke klarlagt når Breivik vil bli overført eller hvor lenge han vil bli sittende i Skien. Han vil etterhvert bli overført tilbake til Ila.

– Det er de sikkerhetsmessige forholdene som er avgjørende for flyttingen. De sikkerhetsmessige forhold vil bli ivaretatt, og Skien er godt egnet til å håndtere dette.

– Hvilke sikkerhetsmessig forhold dreier det seg om?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på.

– Har dette vært planlagt hele tiden?

– Ja, dette er måten vi arbeider på. Det er godt kjent i etaten at vi flytter innsatte mellom avdelinger.

– Har ligget i kortene

Knut Bjarkeid

Direktør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Direktør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid sier de ble informert om flyttingen for en tid tilbake.

– Dette har ligget i kortene de siste to årene. Inntaksfunksjonen i forbindelse med at han er forvaringsdømt er fullført, så dette skjer helt ordinært.

Bjarkeid er forberedt på at Breivik etterhvert kan bli flyttet tilbake til Ila. Samtidig sier han Skien og Ila vil ha en tett dialog rundt oppfølgingen av Breivik.

– Det arbeidet som er gjort her, vil følge med han til Skien, sier Bjarkeid.

For de ansatte i Ila fengsel, som har måtte tilpasse seg de strenge tiltakene rundt Breivik, vil arbeidshverdagen nå bli enklere.

– Vi har mange krevende innsatte på Ila, men det er klart at når vi slipper å ha det regimet med særskilt sikkerhetsnivå så vil det lette hverdagen vår noe, sier tillitsvalgt ved Ila fengsel, Jon Arve Blom.