Bråstopp for Oslos miljøgebyrsoner

Regjeringen setter en effektiv stopper for Oslos ønske om gebyrsoner for biler som forurenser mye.

Eksos fra biler i vinterkulden i Oslo

STOPP: En ny forskrift fra regjeringen kan gjøre det umulig å innføre miljøgebyrsoner i Oslo. – Forskriften er i strid med Stortingets vedtak, mener Ola Elvestuen (V).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Etter ønske fra blant annet Oslo og etter flere runder i Stortinget, fikk norske kommuner omsider lov til å innføre såkalte lavutslippssoner i april i år.

Paradokset er at Samferdselsdepartementet har laget en forskrift for slike miljøsoner som gjør at Oslo aldri vil kunne innføre dem.

Lan Marie Nguyen Berg

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er nok ikke like blid over regjeringens foreslåtte forbud mot dobbel beskatning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

– Bare tull, fnyser Ola Elvestuen (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité og en av pådriverne for lavutslippssoner.

– Synd, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

Samferdselsdepartementet mener nemlig at kommunene ikke kan ha lavutslippssoner og miljødifferensierte takster i bomringen samtidig.

Å innføre både en kommunal lavutslippssone og miljødifferensierte bompengetakster for å redusere NOx og svevestøv fra biler, kan lett bli oppfattet som en form for urimelig dobbeltbeskatning

Samderdselsdepartementets høringsbrev

Oslopakke 3-forliket fra juni inneholder nettopp miljødifferensierte takster i bomringen ved at dieselbiler må betale fem kroner mer enn bensinbiler i bomringen.

– Forslaget fra departementet som ligger på høring, setter i praksis en stopper for lavutslippsoner, konstaterer Lan Marie Nguyen Berg.

Umulig i praksis

Oslo kommune har lenge vært på jakt etter tiltak for å gjøre bylufta renere og mindre farlig for innbyggerne.

I første omgang ønsket byrådet å gjøre hele Oslo til én lavutslippssone der lastebiler uten den nyeste renseteknologien (Euro 6) skulle betale gebyr. Målet var å ha dette på plass allerede i vinter, men det viser seg nå umulig å få til i praksis.

Og dersom regjeringens foreslåtte forbud mot doble avgiftsordninger blir stående, vil det altså ikke bli noen lavutslippssoner i framtida heller.


Byrådet vil innføre lavutslippssoner så snart lovhjemmel er på plass, og trappe disse gradvis opp til å gjøre sentrum innenfor Ring 3 fossilfri innen 2024.

Byrådserklæringen til Ap, MDG og SV

– Rydd opp!

Oslos miljøbyråd synes ikke departementet har et godt poeng i at de to ordningene oppå hverandre er en dobbeltbeskatning.

– I Oslo er det slik at kun femti prosent av bilene er omfattet av bomringen. De andre femti prosentene kjører innenfor bomringen. For dem vil det ikke være en dobbeltbeskatning.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité, ber samferdselsministeren rydde opp.

Foto: Ruud, Vidar / NTB Scanpix

– For det andre sier ekspertene at det er viktig å ha disse to tiltakene sammen for at det skal få god nok effekt.

– I Oslo har vi så høy luftforurensning at vi har blitt dømt internasjonalt for det og at folk blir syke av det. Slik kan vi ikke ha det, sier Lan Marie Nguyen Berg.

På Stortinget ber Ola Elvestuen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rydde opp og gjøre som Stortinget har bedt ham om.

– Forskriften slik den er formulert er i strid med stortingsvedtaket. Tvert imot har stortingsflertallet påpekt at lavutslippssoner kan ses i sammenheng med miljødifferensiering i bomringen og at dette er en beslutning som lokale myndigheter skal ta, sier Elvestuen.