Brannvesenet vil teste ut droner

Halden kommune søkte om fem millioner kroner til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse, men fikk kun 200.000. Nå vil varabrannsjefen heller bruke pengene på såkalte droner.

Brannøvelse i Eidsberg

Brannvesenet i Aremark testet en drone da de gjennomførte en brannøvelse ved Fosby gamle skole i mars.

Foto: Bjørnar Dehlin

Se for deg at det brenner i et trehus der gatene er smale og husene står tett i tett. Som i de vernede områdene i Halden sentrum.

Det er her brannvesenet nå ønsker å teste ut bruk av droner. En drone vil kunne gi uvurderlig informasjon under en ulykke eller en brann, forteller varabrannsjef Eyvind Aakerman i Halden brannvesen.

– Vi vil få et helikoptersyn, eller et ørneblikk, over området. Vi kan oppdage parkerte kjøretøy som står på plasser de ikke skal stå, og vi kan få visuell førstehåndsinformasjon ganske raskt. Dette er ting som vi erfaringsmessig bruker lang tid på å skaffe oss informasjon om, sier han.

Testes i Danmark

Beredskapssjef Jakob Vedsted Andersen ved Københavns Brandvæsen

Beredskapssjef Jakob Vedsted Andersen ved Københavns Brandvæsen.

Foto: Københavns Brandvæsen

Halden kommune søkte Riksantikvaren om fem millioner kroner til brannsikring av de gamle trehusene i byen. De ønsket å bruke pengene til blant annet sprinkleranlegg og et varmesøkende kamera.

Riksantikvaren har fordelt 10 millioner kroner for å sikre tette trehusmiljøer i Norge mot brann. Den største enkeltsummen, to millioner kroner har gått til Lærdal.

De resterende åtte millionene har blitt fordelt på 22 kommuner. Halden kommune ble avspist med 200.000 kroner. Aakerman håper å få omdisponert pengene til en drone i stedet.

– Dette kan bli et pilotprosjekt som vi kan gjennomføre i Halden, men som andre kan få nytte av og høste erfaringer av. Brannvesenet i København har gjennomført et lignende prosjekt ut fra sine behov, og har høstet god erfaring.

Københavns Brandvæsen fikk i starten av mars tillatelse til å bruke droner i tett bebyggelse.

– Dronene blir våre øyne i luften og kan hjelpe oss med at planlegge innsatsen på ulykkesstedet, rykke raskere og mer effektivt inn. Det gir større trygghet for innbyggerne, da dronene kan forbedre våre muligheter for å redde liv og verdier, sier beredskapssjef Jakob Vedsted Andersen til brand.kk.dk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brannøvelse i Aremark

Brannsjef Reidar Sæther i Aremark sa til NRK at dronen trolig ikke ville bli brukt under reelle branner etter øvelsen i mars. Her henger den over brannvesenets lift.

Foto: Bjørnar Dehlin

Drone ved verkstedbrann

Danskenes drone er av merket DJI Phantom 2 med Zenmuse. Dronen har en flytid på cirka 20 minutter, avhengig av værforhold, og er utstyrt med et kamera som sender direktebilder til innsatsleder eller alarmsentralen.

Dronene er til stor hjelp ved for eksempel bygningsbrann, kjemikalieulykker og redningsaksjoner på sjøen eller i høyden.

Kun uker etter at brannvesenet fikk tillatelse til bruk av drone, ble den tatt i bruk ved en bygningsbrann i den danske hovedstaden, da brannalarmen gikk ved et bilverksted 19. mars.

Da brannvesenet kom til stedet hadde flammene brutt gjennom taket på verkstedet, og dronen ble sendt i lufta.

Se video fra København-brannvesenets første droneinnsats her:

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vurderer å levere tilbake pengene

I verkstedet ble det oppdaget blant annet flasker med acetylen, som på et tidspunkt utgjorde eksplosjonsfare.

– Det var en suksessfull første innsats og ilddåp får vår drone, som bekrefter våre forventninger til at dronene vil være et viktig verktøy for brannvesenet i fremtiden. Den gir ikke bare økt trygghet for innbyggerne, men også økt sikkerhet for vårt mannskap, sier Vedsted Andersen.

Brannøvelse i Aremark

Man får gode oversiktsbilder over store områder ved bruk av drone. Men det er mange tillatelser som skal til før den kan brukes.

Foto: Bjørnar Dehlin

Varabrannsjef Eyvind Aakerman i Halden brannvesen tror en drone vil kunne gjøre dem langt mer effektive når det først brenner på vanskelige steder.

– Ja, vi tror det. Vi håper at en drone, med det visuelle overblikket den gir, vil gjøre oss veldig mye mer effektive, når det gjelder å kunne styre innsatsen ut fra settingen og områdets beskaffenhet.

Og hvis Riksantikvaren ikke godtar en omdisponering av pengene, så vurderer brannvesenet å levere pengene tilbake.