Brannvesenet sjekker boforhold

Brannvesenet gjennomfører i disse dager kontroller av stederder det bor gjestearbeidere.

Per Døviken

Per Døviken, leder i tilsynsseksjonen i Drammensregionens brannvesen.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Etter at sju polakker omkom i en brann i Drammen i 2008, ble det satt et større søkelys på boforhold for gjestearbeidere.

Brannvesenet, El-tilsynet, Arbeidstilsynet og kommunene har satt ned en gruppe som jobber sammen. Nå forsøker de å få en oversikt over hvor gjestearbeidere bor.

– Vi vet det er noen bransjer hvor dette er utbredt, og landbruket er en av dem. Derfor har vi ekstra fokus på dette i disse dager, siden det er mange gjestearbeiderne her i forbindelse med jordbærsesongen og annen innhøsting. Noen gårder i Nedre Buskerud er blant dem som må regne med å få besøk av oss nå, sier Per Døviken, leder i tilsynsseksjonen i Drammensregionens brannvesen.

Eieren skal kunne bo der selv

Han forteller at de ser etter de generelle boforholdene, at de er verdige og ryddige.

– Vi mener at boforholdene for gjestearbeiderne bør være slik at eierne selv kunne tenke seg å bo der selv. Vi sjekker at brannforskriftene er fulgt og at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand.

De vanligste feilene er at det elektriske anleggene ikke er i stand, at det mangler rømningsveier, og noen steder er det ikke er søkt om, eller godkjente boligenheter i det hele tatt.

– Hvis det er så ille at det er fare for liv og helse vil boenheten bli stengt, fastslår Døviken.

Stengt på Ringerike

Tirsdag stengte brannvesenet på Ringerike en utleieleilighet i en bygård i Hønefoss sentrum fordi den var brannfarlig og fordi det vare stor fare for brann der.

Brannvesenet i Ringerike har fått flere tips om utleieleiligheter som kan være brannfarlige, og også der settes fokus på boligforholdene.

– Vi kommer til å ha flere kontroller i tiden fremover for å sjekke både utleieleiligheter, studenthybler og boliger for sesongarbeidere, sier varabrannsjef Tollef Buttingsrud.

Får tidsfrist

Det er eierne som har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt uansett om de får kontroll eller ikke, men de får ofte muligheten til å rette feil etter en inspeksjon.

– Hvis det er mulig å rette opp innen rimelig tid, uten at det går på sikkerheten løs, så får de den muligheten, sier Per Døviken