Hopp til innhold

Brannsikkerhet truet av konflikter

Intern personkrangel i brannvesenet fører til at brannsikkerheten i Halden er truet, hevder Fagforbundet. Kommunen har brukt psykolog for å rydde opp i uenighetene.

Halden brannvesen

Ved flere anledninger har brannmannskaper fra Strømstad og ansatte fra Saugbrugs med brannvakt, rykket ut til branner i Halden i mangel på frivillige mannskaper fra egne rekker.

Foto: Rainer Prang / NRK

Brannsikkerheten i Halden er truet av personalkonflikter i brannvesenet, hevder Fagforbundet i Halden kommune.

En strid om godtgjørelse til mannskaper med fri, som skulle bære personsøker og kunne tilkalles ved branner, parallelt med internt bråk mellom deler av mannskapene og ledelse har ført til at ekstramannskaper ikke har møtt opp til branner.

Dermed har man måttet tilkalle brannmannskap fra Saugbrugs og Strømstad.

- Tar ikke konflikten alvorlig

- Ledelsen i kommunen tar ikke problemet på brannstasjonen alvorlig, sier Fagforbundets leder Kirsti Rørmyr til NRK.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune

Kirsty Rørmyr mener ledelsen i Halden kommune mangler vilje til å ta tak i arbeidsmiljøproblemene i Halden brannvesen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hun sier Fagforbundet har tatt opp de vanskelige forholdene ved brannstasjonen skriftlig gjentatte ganger, og invitert til løsninger både med tidligere rådmann Bjørg Totland og nåværende rådmann Per Egil Pedersen.

- Vi har skriftlig dokumentasjon, men arbeidsgiver har ikke vist noen vilje til å ville ta fatt i denne situasjonen, sier Rørmyr.

Brukte 150 000 til psykolog

Kommunalsjef i Halden kommune, Åsmund Bråtekas, sier til NRK at kommunen har tatt tak i problemet.

- Det har over tid vært utfordringer i forhold til samarbeidsklimaet i brannvesenet. Blant annet på bakgrunn av disse forholdene ble det igangsatt et arbeid i brannvesenet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, sier Bråtekas.

Han forteller at det har pågått et arbeid i to år, og at en psykolog er benyttet for å finne ut av de interne stridighetene.

Bråtekas bekrefter at tjenestene fra psykologen har kostet rundt 150 000 kroner.

På forespørsel om det er vanlig å benytte psykolog i kommunale etater for å rydde opp i interne stridigheter, sier han at det er vanlig å forsøke å rydde opp i arbeidsmiljøproblemer både ved bruk av interne og eksterne krefter.

- Det er jo vanlig å forsøke å løse arbeidsmiljøproblemer. Noen ganger skjer det ved at man kjører interne prosesser og andre ganger er det ved hjelp av ekstern kompetanse. Psykolog er en relevant utdannelse for denne type arbeid, sier han til NRK Østfold.

- Uredelig og uprofesjonelt

Stasjon

I flere år har det bak kulissene i Halden brannvesen pågått en intern krangel, som parallelt med bråk om godtgjørelse for frivakter med personsøker, har fratatt mannskapene mye motivasjon, mener Fagforbundet.

Foto: Rainer Prang / NRK

I en omfattende rapport fra psykologen som har arbeidet med forholdene på Halden brannstasjon, pekes det på ulike forhold som kan utvikle arbeidsmiljøet og bidra til tillitsbygging internt i brannvesenet.

Men et av punktene i rapporten har falt Fagforbundet svært tungt for brystet.

- I denne rapporten peker psykologen ut vår stedlige tillitsvalgt som et "problem" på brannstasjonen. Det å være tillitsvalgt der er en svært vanskelig oppgave, og er en personlig belastning for den som tar på seg jobben, sier Kirsti Rørmyr til NRK.

Hun mener rapporten fra psykologen kun presenterer den ene siden av konfliktsbildet i brannvesenet i Halden, noe hun finners vært uheldig.

- Dette er en uprofesjonell og uredelig fremstilling. Her mangler kort og godt alle sider ved saken i denne rapporten, sier hun.

Åsmund Bråtekas ønsker ikke å kommentere detaljene i rapporten om arbeidsmiljøutviklingen i Halden brannvesen.

- Jeg anser dette for å være en rapport fra interne forhold i Halden kommune, og har derfor ingen kommentarer til det Fagforbundet lekker fra denne interne prosessen, sier Bråtekas.

Løst med tvistenemd

Den økonomiske kompensasjonen som brannmannskapene i Halden får for å bære med seg en personsøker på fritiden sin, var en svært langvarig og betent sak som er løst i tvistenemd.

Halden-mannskapene mente at den godtgjørelsen de ble tilbudt ikke stod i forhold til den belastningen de ble påført ved å bære med seg personsøker i fritiden, og at tilbudet de mottok var dårligere enn for sammenlignbare byers brannmannskap med tilsvarende ordninger.

På brannstasjonen er det såkalt "kasernert vakt", som er et antall brannmenn som bor og sover på stasjonen i en periode, og som er den første styrken som rykker ut ved branner.

Frivaktene, som blir tilkalt via personsøker, kalles inn ekstra for å støtte opp om de som rykker først ut, gjerne ved større branner.